HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Yrkesmessig utbrenthet

​Yrkesmessig utbrenthet er en utmattelsestilstand som har sammenheng med arbeidssituasjonen. Det kan betegnes som en arbeidsrelatert fysisk og psykisk utmattelsestilstand hos en medarbeider, og tilstanden skyldes langvarig eksponering for arbeidsrelaterte problemer.

Arbeidsrelaterte problemer kan være mye forskjellig: Hva som oppleves som problematisk, vil variere fra en person til en annen. Det er likevel egenskaper ved arbeidsmiljøet som særlig kan oppleves belastende over tid. Eksempler på dette er stort arbeidspress eller tidspress, manglende sosial støtte i arbeidet, motstridende krav og forventninger som skaper rollekonflikt, eller det å oppleve vanskelige konflikter, trakassering eller voldshendelser på jobb.​

Les mer via lenken under:

​Yrkesmessig utbrenthet

Kilde: Sagberg, Ingvild: yrkesmessig utbrenthet i Store norske leksikon på snl.no.
Hentet 28. oktober 2022 fra https://snl.no/yrkesmessig_utbrenthet

Fant du det du lette etter?