HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, BUP, er en helseinstitusjon som behandler barn og ungdom med psykiske lidelser og tilpasningsvanskeligheter. BUP samarbeider både med barnevernet og med skolens pedagogisk-psykologiske rådgivningstjeneste (PP-tjenestene) om slike barn, og trekker i høy grad både skolen og familiene inn i sitt behandlingsarbeid. Les mer via lenken under: 

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk - Klinikk for psykisk helse og rus


Tekst: Storemedisinske leksikon©
Malt, Ulrik: barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk i Store medisinske leksikon på snl.no.
Hentet 26. mars 2021 fra https://sml.snl.no/barne-_og_ungdomspsykiatrisk_klinikk

Fant du det du lette etter?