HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Forskning

Forskning er kort fortalt en metode for å finne ny kunnskap. Lengere fortalt er forskning aktiviteter og prosesser som på systematisk vis og ved hjelp av bestemte metoder tar sikte på å frambringe ny kunnskap eller nye perspektiver. Forskning foregår i hovedsak ved universiteter og høyskoler, samt ved forskningsinstitutter og i bedrifter av forskjellig størrelse og art, men det er ingenting i veien for at noen typer forskning kan gjøres av privatpersoner. Les mer om forskning via lenkene under:

Om forskning innen psykisk helse og rus ved Diakonhjemmet sykehus

Forskning - WikipediaRef: Wikipedia ©

Forskningens betydning for utvikling, velferd og folkehelse, noen tanker

Helsevesenet skal forebygge, diagnostisere og behandle sykdom og legge forholdene til rette for helsebringende atferd i befolkningen. For å løse disse oppgavene er vi avhengige av kunnskap om sykdommers forekomst og årsaker, om hvordan vi kan påvise sykdom, og om hvordan sykdom kan behandles eller forebygges. Denne kunnskapen får vi gjennom forskning.  

Uten forskning ville det vært dårlig stelt med oss. Mye av det vi i dag tar for gitt er et resultat av forskning. Uten forskning hadde vi for eksempel ikke kunnet behandle infeksjonssykdommer (1).. Fram til Sir Alexander Fleming på slutten av 1920-tallet oppdaget den bakteriedrepende muggsoppen Penicillium notatum, bedre kjent som Penicillin, døde svært mange mennesker av det vi i dag oppfatter som mer eller mindre harmløse infeksjonssykdommer.

Forskning gir kunnskap og kunnskap er drivstoffet som bringer verden framover. Uten forskning stopper utviklingen opp, og de siste 100 årene har verden blitt et bedre sted å leve for de aller fleste av oss. Do the math.

(1) Historien om antibiotika - Tidsskrift for Den norske legeforening (2013)

Ref: Tidsskrift for den norske legeforening ,Wikipedia © og nettstedes redaksjon

Fant du det du lette etter?