forklaring på ord og uttrykk

Helsepsykologi

Helsepsykologi handler om å forstå hvordan biologi, atferd og sosial kontekst (arv og miljø eller livet om du vil) påvirker menneskers helse og sykdom. Fra psykologiens synsvinkel undersøker man utfra en helhetlig tilnærming hvordan noen bevarer god helse, hva som skjer hvis de blir syke og hvordan de da reagerer. Fagfeltet fokuserer på helsefremmende arbeid, forebygging og behandling av sykdom, korrelasjoner mellom helse, sykdom og dysfunksjoner, samt hvordan man kan forbedre helsesystemet og bidra til en god helsepolitikk. Les mer på nettsidene til Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken via lenken under:

Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken

Kilde: Wikipedia  ©

Fant du det du lette etter?