HELSENORGE
forklaring på ord og uttrykk

Kjærlighetssorg

Sorg kan defineres slik: 

"Sorg er den normale psykologiske reaksjon på tap – primært av en person som har stått en følelsesmessig nær. Utviklingen av sorg over tid kalles sorgprosess."

​Ref: Malt, Ulrik: sorg i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 19. mai 2022 fra https://snl.no/sorg

Kjærlighetssorg er som andre sorgreaksjoner en induviduell og mangefasettert prosess og opplevelse. Noen (eller noe) man er glad i er borte det kan naturlig nok være usedvanlig vondt for den som opplever det. Ikke uventet er informasjon om kjærlighetssorg gjerne sortert under kategorien psykiske lidelser på ulike nettsteder, som for eksempel Norsk helseinformatikk (lenke under).

Sorgen det ikke sendes blomster til

Kjærlighetssorg omtales gjerne som «sorgen det ikke sendes blomster til». Sorg som følge av et dødsfall er sånn sett mer legitim enn kjærlighetssorg, selv om mekanismene og opplevelsen henoldsvis er og kan være like. 

Det er forsket lite på kjærlighetssorg og dermed finnes det lite kunnskap om emnet. Det finnes heller ingen medisin mot kjærlighetssorg. Kjærlighetssorg må gjennomleves og utholdes. Det er vondt når det står på, men for de aller fleste blir det bedre etterhvert. Og det er mye man kan gjøre for å gjøre opplevelsen lettere for seg selv. Du finner mer informasjon om dette via lenkene under. Men det å snakke med noen er nesten alltid lurt og nyttig.

For noen blir dessverre sorgen så altoverskyggende at de trenger profesjonell hjelp for å komme videre. Føler du at kjærlighetssorgen tar overhånd er det lurt å be om hjelp. Du finner mer informasjon via lenkene under.

Kjærlighetssorg - Norsk helseinformatikk

Sorg og sorgreaksjoner (oversikt over hjelpetilbud) - helsenorge.no

Ref: Redaksjonen

Fant du det du lette etter?