HELSENORGE
FORSKERE PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET

Marianne Kristiansen Kringen

Enhetsleder, Senter for psykofarmakologi

Marianne Kristiansen Kringen
Enhetsleder Marianne K. Kringen, Senter for psykofarmakologi (Foto: Diakonhjemmet Sykehus)

Marianne K. Kringen er utdannet MSc. Biochemical Research (1997) med PhD/dr.philos-grad fra 2006. Ansatt som enhetsleder for preanalyse og farmakogenetikk ved Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus og Førsteamanuensis ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet. 

Pågående forskningsprosjekter

Prosjektleder for et eksternfinansiert prosjekt via Helse Sør-Øst: "Therapeutic failure of antidepressants – identification and assessment of novel pharmacogenetic determinants". Hovedveileder for et pågående PhD-prosjekt, samt veileder for ulike bachelor- og masterprosjekter med fokus på farmakogenetiske årsaker til variasjon i legemiddelrespons.

Interessefelt

  • Farmakogenetikk
  • Legemiddelrespons
  • Persontilpasset behandling
  • Genanalyser
  • Neste Generasjons Sekvensering (NGS)


Fant du det du lette etter?