HELSENORGE
FORSKERE PSYKISK HELSE OG RUS

Robert Løvsletten Smith

Farmasøyt, Ph.d.ved Senter for psykofarmakologi.

Robert Løvsletten Smith
Robert Løvsletten Smith, farmasøyt Ph.d., Senter for psykofarmakologi

Robert Løvsletten Smith er utdannet MSc Pharm (2010) med Ph.d-grad i farmakologi fra 2014. Ansatt som postdoc forsker ved Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus.


 Pågående forskningsprosjekter

Stillingen er eksternt finansiert via Helse Sør-Øst med tittelen: "Schizophrenia Genetics – variants associated with disease development and clozapine treatment". I tillegg er jeg medveileder for ett pågående PhD-prosjekt, samt veileder for ulike bachlor- og masterprosjekter. Hovedprosjektet har fokus på å finne genetiske, samt ikke-genetiske, faktorer som årsak til variasjon i klozapinrespons (effekt/bivirkninger), og hvordan man i klinisk praksis kan individtilpasse behandlingen ut i fra kjennskap til de respektive årsakene.

Interessefelt

Farmakologisk/psykofarmakologisk forskning på genetikk, alder, kjønn, sykdomsstatus og interaksjoner som kilder til variasjon i legemiddelrespons (terapisvikt og bivirkninger), samt strategier for å håndtere denne variasjonen i klinisk praksis for å persontilpasse og optimalisere behandlingen. I tillegg er jeg interessert i proteolytiske enzymer involvert i ulike cellulære prosesser.  

Fant du det du lette etter?