HELSENORGE

Gruppebehandling for generalisert angst (2023)

Et tilbud til pasienter som er tilknyttet Poliklinikk psykisk helse og arbeid.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset er for pasienter ved Poliklinikk psykisk helse og arbeid som har generalisert angstlidelse som primærdiagnose. Etter en vurderingssamtale ved poliklinikken vil aktuelle deltakere bli invitert til en informasjonssamtale hos en av kurslederne.

Om tilbudet

Er du plaget av bekymringer og angst? Gruppebehandling for generalisert angstlidelse er for deg som er pasient ved Poliklinikk psykisk helse og arbeid og som har generalisert angstlidelse som primærdiagnose. I denne behandlingen vil du få kunnskap om atferd, antakelser og tankemønstre som opprettholder angstproblematikken. Målet med behandlingen er å redusere disse opprettholdende faktorene, slik at angsten blir mindre plagsom og hemmende i hverdagen. Dette vil gjøres gjennom at vi i gruppen reflekterer rundt egen angstproblematikk og mestringsstrategier, samt utforsker nye måter å håndtere bekymringstanker og angst.

Tid og sted

Behandlingen baserer seg på metakognitive prinsipper for angstbehandling. Den viktigste forutsetningen for at du som deltaker skal ha nytte av behandlingen er at du er villig til å reflektere og delta i gruppen, samt jobber på egen hånd mellom samlingene med temaene som behandles i gruppen.

  • Oppstart  10.01.2023. 
  • Sted: Forskningsveien 7, inngang A1
    Parkering på oppmerkede p-plasser. Husk p-avgift fram til kl. 17.00.
  • Betaling: Egenandel etter gjeldene takster, pr gang, opp til frikort. Betaling kan gjøres i betalingsautomat ved oppmøte, gjennom Vipps eller ved tilsendt faktura.

Vi vil møtes hver tirsdag i 10 uker fra kl. 10.00 til 12.00. Det er ikke samling i vinterferien. Siste samling er 21.03.2023. Kurset innebærer fravær fra jobb en halv dag hver uke i til sammen 10 uker. Dersom det er aktuelt med sykmelding anbefaler vi at man benytter sykmeldingsordningen «enkeltstående behandlingsdager»


Informasjon til behandlere

Om gruppens innhold: I gruppen får pasientene kunnskap om atferd, antakelser og tankemønstre som opprettholder angstproblematikken. Målet er å redusere disse opprettholdende faktorene, slik at angsten blir mindre plagsom og hemmende. Behandlingen baserer seg på metakognitive prinsipper for angstbehandling.

De viktigste forutsetningene for å ha nytte av behandlingen er villighet til å reflektere rundt egen angstproblematikk og mestringsstrategier i gruppen, samt teste nye måter å håndtere bekymringstanker og angst på. Det er også viktig at deltakerne er innstilt på å jobbe på egenhånd mellom samlingene med temaene som behandles i gruppen. 

Målgruppe: Kurset er for pasienter ved Voksenpsykiatrisk avdeling som har Generalisert angstlidelse eller annen angstlidelse med mye bekymring som primærdiagnose, inkludert de som har depressiv sekundærproblematikk.

Alle pasientene som henvises vil kalles inn til en forsamtale for å få mer informasjon om gruppen og for at vi kan vurdere om de kan ha nytte av behandlingen

Datoer: Første samling 10.1.23, deretter hver tirsdag i 10 uker (opphold i vinterferien).

Tidspunkt: Tirsdager fra kl 10.00 til 12.00.

Påmeldingsfrist: Fortløpende.

Sted: Forskningsveien 7, inngang A1

Henvisning: Aktuelle pasienter kan sendes med gul lapp til VPA henv kurs. Pasientene vil deretter bli kalt inn til forsamtale hos Ane eller Kjetil. Vi vil starte opp med forsamtaler fortløpende. 


 

Last ned kursinformasjon:
For pasienter: Gruppebehandling for generalisert angst 2023'

For behandlere: Gruppebehandling for generalisert angst 2023

Fant du det du lette etter?