-bruk av biomarkører for å predikere legemiddeldosering

Caroline Gjestad har disputert

Caroline Gjestad ved Senter for psykofarmakologi disputerte 19. juni. 

Professor Jan Schjøtt, Ph.d Caroline Gjestad og professor Ylva Böttiger
Professor Jan Schjøtt, Ph.d Caroline Gjestad og professor Ylva Böttiger

Gjestad har studert en biomarkør med potensial til å kunne predikere dosebehov av en rekke ulike legemidler. Onsdag 19. juni forsvarte hun sin avhandling for graden ph.d: Studies on 4 β -hydroxycholesterol as an endogenous biomarker for CYP3A4 phenotype­­­.

Den endogene markøren, 4β-hydroxycholesterol, dannes fra kolesterol via enzymet CYP3A4. Dette er det viktigste enzymet i metabolisme av legemidler. Gjestad viser i sin avhandling at 4β-hydroxycholesterol har potensiale som en biomarkør for å tilpasse dosering av legemidler som metaboliseres via CYP3A4.

Bedømmelseskomité

Komiteen bestod av professor Ylva Böttiger fra universitetet i Linköping, professor Jan Schjøtt fra UiB, og professor Hege Thoresen fra UiO. Opponentene hadde gjort en grundig jobb med avhandlingen, og disputasen ble en god diskusjon om metabolisme av legemidler og om metodene Gjestad hadde brukt i sine studier. 

Prøveforelesning

Tema for prøveforelsningen omhandlet også biomarkører, med tittelen: Requirements for an optimal biomarker for drug metabolizing phenotype to be used in clinical pharmacology. Doktoranden ga tilhørerne en utmerket oversikt over behovet for gode biomarkører og hvilke egenskaper en biomarkør må ha. 

Doktorgradsarbeidet har vært finansiert via forskningsmidler fra Helse Sør-Øst. Veiledere har vært Espen Molden, Tore Haslemo og Helge Refsum, alle ved Senter for psykofarmakologi. Dette er den andre disputasen ved avdelingen i år.