HELSENORGE

Dagskurs i psykofarmakologi 2021

Vi måtte dessverre avlyse vårt årlige kurs i psykofarmakologi i april 2020 grunnet Corona-pandemien. Nå er ny dato på plass.

Illustrasjonsforo av kurslokale

Til neste år, i 2021, beholder vi det samme temaet - behandlingsresistens. Vi kommer innom ulike aspekter som kan ha betydning for dette, slik som biologisk variasjon, genetisk variasjon og interaksjoner. Andre temaer er kombinasjonsbehandling, toleranseutvikling og nye psykofarmaka.

Datoen er 27. april 2021. Informasjon om program og påmelding kommer på våre hjemmesider i løpet av januar.