HELSENORGE

Digitalt kveldskurs for allmennpraktikere

I februar har vi satt opp digitalt kveldskurs for allmenpraktikere

Illutrasjonsbilde av kurs

Dette er et kurs som går over to kvelder, 2. og 9 februar 2021, rettet mot allmennpraktikere. Etter kurset skal deltagerne ha tilegnet seg kompetanse om bruk av psykofarmaka, dvs. virkningsmekanismer, effekter, bivirkninger og oppfølging ved analyser. Det vil bli fokus på praktisk bruk, terapisvikt og nedtrapping.

Kurste arrangeres digitalt via webex. Det blir både forelesninger og diskusjon i mindre grupper.

Her finner du program og påmelding