Helsenorge

Senter for psykofarmakologi har normal drift

Senter for psykofarmakologi vil opprettholde vanlig drift og analysere alle prøver som kommer fra allmennpraksis og sykehus.

Senter forpsykofarmakologi

Vakttelefonen (22 02 98 99) holdes åpen som vanlig hver dag fra 09.00 til 15.00

På grunn av spredningen av koronaviruset har Diakonhjemmet Sykehus redusert enkelte aktiviteter som poliklinisk aktivitet og elektiv kirurgi. Øyeblikkelig hjelp blir ivaretatt som tidligere.