HELSENORGE
Senter for psykofarmakologi

Psykofarmakologisk poliklinikk

Psykofarmakologisk poliklinikk har som mål å bidra til individtilpasset behandling, med mulighet for mindre bivirkninger, interaksjoner og terapisvikt og samtidig bedre effekt. Vi tilbyr også videokonsultasjoner (Confrere), hvis ønskelig.

Effekt, bivirkning og interaksjon​

Bivirkninger, interaksjoner og manglende effekt er et problem ved all behandling med legemidler. Arv, alder, sykdomspåvirkning, kjønn, etnisitet og miljøfaktorer gir variasjon i legemiddel- og rusmiddeleffekter. Legemiddeldoser og kombinasjoner av legemidler som er effektive for noen, kan gi bivirkninger eller manglende effekt for andre.

Poliklinikken tar i mot pasienter etter henvisning fra leger. Det legges spesiell vekt på pasientens sykehistorie og legemiddelhistorie i vurderingen. I tillegg gjøres det en individuell biologisk vurdering av pasientens evne til legemiddelomsetning. Konkrete råd om videre behandling og oppfølging av pasienten formidles til behandlende lege. 

Pasienter aktuelle for henvisning

Pasienter som bruker eller har brukt psykofarmaka og som har opplevd manglende effekt, tap av effekt, bivirkninger, interaksjoner, problemer ved nedtrapping eller andre problemer med legemiddelbruken. 

Hvordan henvise?

Henvisning som inneholder informasjon om problemstilling, sykehistorie og legemiddelhistorikk sendes til:

Adresse
Pr post
Diakonhjemmet Sykehus, Senter for Psykofarmakologi, Psykofarmakologisk poliklinikk, Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
Elektroniskvia Norsk Helsenett (søk etter psykofarmakologi i Adresseregisteret)

 Fant du det du lette etter?