HELSENORGE
Kompetansesenter for psykisk helse og arbeid

Behandlingstilbud

Her finner du informasjon om behandlingstilbudet ved Poliklinikken Raskere tilbake og Individuell jobbstøtte ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. Du kan også lese om andre arbeidsrettede behandlingstilbud. 

Individuell Jobbstøtte

Individuell jobbstøtte (IPS) er en kunnskapsbasert metode for å hjelpe personer med psykiske helseproblemer ut i arbeidslivet. Les mer via lenken under:

IPS Oslo Vest

Enhet for klinisk forskning og innovasjon / Poliklinikk psykisk helse og arbeid

Poliklinikk psykisk helse og arbeid tilbyr jobbfokusert korttidsterapi som kombinerer hjelp til jobbmestring med metakognitiv eller kognitiv terapi. Varigheten tilpasses den enkeltes behov, men gjennomsnittlig behandlingstid er ca. 10 timer.

Et viktig mål i behandlingen er å bidra til økt mestring av psykiske plager og samtidig økt fungering i arbeid og utdanning.

I behandlingen får du hjelp til å sortere og å få oversikt over egne vansker og ressurser. Du lærer verktøy og strategier for å mestre de psykiske plagene, på jobb, skole og i hverdagen. Behandlerne kan også samarbeide med henviser og arbeidsgiver dersom du ønsker det. 

Enhet for klinisk forskning og innovasjon / Poliklinikk psykisk helse og arbeid


 

Fant du det du lette etter?