HELSENORGE
Kompetansesenter for psykisk helse og arbeid

Formål og oppgaver

Kompetansesenter for psykisk helse og arbeid har som formål å spre kunnskap om psykisk helse, behandling og arbeid. Her finner du informasjon om fagutvikling og forskning. Vi bidrar med veiledning, kurs og undervisning for helsepersonell, og har egen forskning. I tillegg tilbyr vi arbeidsrettet behandling ved Poliklinikken Raskere tilbake og gjennom individuell jobbstøtte (IPS). Kompetansesenteret mottar støtte fra de regionale helseforetakene. 

Arbeid og helse​

I Norge står cirka 450 000 mennesker utenfor arbeidslivet på grunn av sykdom. Personer med psykiske helseproblemer utgjør en stor og økende andel av disse, og mange av dem har et sterkt ønske om å være i jobb. Kompetansesenter for psykisk helse og arbeid skal bidra til å spre kunnskap om psykisk helse, behandling og arbeid.

Sykefravær og uførhet er en belastning for den enkelte og de nærmeste pårørende. Å delta i arbeidslivet er ikke bare viktig for å ha en sikker økonomi, men er også en kilde til anerkjennelse, fellesskap og personlig identitet. Arbeid fremmer helse ved å gi rammer, menneskelig kontakt og mening til dagene. Langvarig sykefravær og uførhet kan motsatt bidra til å forverre sykdom og mentale plager. Derfor er det viktig med tiltak som gjør det mulig å ha en jobb – også når en har helseproblemer.


 

Fant du det du lette etter?