HELSENORGE
Poliklinikk psykisk helse og arbeid

Jobbfokusert terapi ved depresjon og angstlidelser

Her finner du en modell for integrert behandling av pasienter med angst- og depresjonslidelser som står fare for å falle ut av arbeidslivet.

Jobbfokusert terapi - en behandlingsveileder

Her kan du lese en behandlingsveileder om arbeidsrettede tiltak for pasienter som er, eller står i fare for i fare å bli, sykmeldt på grunn av angstlidelser og depresjon  Tiltakene integreres i pasientens behandling, og er ikke et selvstendig behandlingsopplegg. 

Jobbfokusert terapi er særlig utviklet innenfor kognitiv atferdsterapi, men intervensjonene kan integreres med andre terapiformer.


Enhet for klinisk forskning og innovasjon

Ved Enhet for klinisk forskning og innovasjon / Poliklinikk psykisk helse og arbeid tilbyr vi jobbfokusert terapi basert på veilederen beskrevet ovenfor. 

Jobbfokuserte behandstilbud

Fant du det du lette etter?