HELSENORGE
kompetansesenter for psykisk helse og arbeid

Vår forskning

Ved kompetansesenteret foregår det flere forskningsprosjekter inne arbeid og psykisk helse. Forskningen mottar støtte fra blant annet Norges forskningsråd, Helse Sør-Øst RHF, ExtraStiftelsen (via Mental helse) og sykehusets forskningsfond. 

Ved Enhet for klinisk forskning og innovasjon gjennomføres det per i dag to studier med utgangspunkt i behandlingen som pasientene mottar. Se også oversiktsside med forskning innen psykisk helse og rus.

Jobbfokusert metakognitiv terapi for sykemeldte pasienter med angst og depresjon. En randomisert kontrollert venteliste studie. 

Hensikten med denne studien er å undersøke effekten av jobbfokusert metakognitiv terapi både på helse og sykefravær. Jobbfokusert metakognitiv terapi er en nyutviklet behandlingsform som integrerer behandling av psykiske lidelser som angst og depresjon, med konkret hjelp til mestring av ulike utfordringer i yrkeslivet.

Det skal inkluderes 240 pasienter som er sykemeldt i studien. Inklusjonen startet høsten 2017 og avsluttes trolig ved utgangen av 2019. Studien er godkjent av Regional etisk komite.


Jobbfokusert kognitiv terapi for angst og depresjon

Dette er en løpende studie hvor alle pasienter som samtykker fyller ut spørreskjema som inngår i en forløpsstudie. Studien ser på hvilken effekt behandlingen har for plager med angst og depresjon og betydningen av tiltak for å unngå langtids sykefravær. I tillegg til skjemaene som fylles ut blir det hentet inn opplysninger om arbeid og trygd fra sentrale registre over trygdeutbetalinger og stønader. Studien er godkjent av personvernombudet. Les mer via lenken under:


Samarbeidsprosjekter

Poliklinikken Raskere tilbake har etablert et samarbeid med Ståle Einarsen knyttet til Toppforsk prosjektet "Workplace bullying: From mechanisms and moderators to problem treatment", ved Universitetet i Bergen. Med utgangspunkt i dataene som er under innsamling ved Poliklinikken Raskere tilbake er det et doktorgradsarbeide i gang.

«Workplace bullying: From mechanisms and moderators to problem treatment»  

In English

The Norwegian studies of psychological treatments and work (NOR-WORK)

The Norwegian studies of psychological treatments and work (NOR-WORK) is a project located at "Poliklinikken Raskere Tilbake", an outpatient clinic at Diakonhjemmet hospital in Oslo, Norway. The clinic offers specialised treatment for patients suffering from depression and anxiety disorders, who are on sick leave or at risk for sick leave. The treatment is short-term cognitive or metacognitive therapy with a work-focus. The work-focused interventions are based on Dutch research and has been further developed and adapted to a Norwegian context.

Common mental health problems such as depression and anxiety are leading contributors to sick leave and disability.  Work is an important social arena and maintaining employment is a determining factor for health and wellbeing. For affected individuals, depression and anxiety reduce quality of life, decrease functioning, and increase the risk of future health problems. Despite significant costs for the individual and society, there is a lack of effective treatment.  It is crucial to develop treatment that reduces symptoms and helps patients return to work.

Four PhD students are writing their dissertations on the data collected at NOR-WORK. There are two ongoing research projects. 

Metacognitive therapy and work interventions for patients on sick leave due to common mental disorders: a randomized waiting list-controlled trial

The purpose of this study is to explore the effectiveness of metacognitive treatment and work-focused interventions for patients on sick leave due to depression and anxiety. The study is a randomised controlled trial (RCT) that compares a treatment group with a wait-list control group (N = 240). Inclusion of patients began January 2018 and was completed in November 2020.

Sick leave data was collected from self-report and will also be collected from national registers from two years prior to the intervention to four years after the intervention. Symptoms of depression and anxiety were collected from self-report questionnaires at pre- and post- treatment, and will be collected at 6-, and 12-month follow-up.

Trial registration: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03301922


Psychotherapy with a work-focus for patients suffering from depression and anxiety

The clinic is also running a naturalistic observational study where all patients receiving treatment at the clinic are invited to participate. All patients receive cognitive or meta-cognitive therapy with flexible, integrated work-place interventions. The study investigates how effective the treatment is in reducing symptoms and preventing long term sick leave and disability.     

Articles published on the data material from the naturalistic observational study: 


2021

Aarestad, S. H., Harris, A., Einarsen, S. V., Gjengedal, R. G. H., Osnes, K., Hannisdal, M., & Hjemdal, O. (2021). Exposure to bullying behaviours, resilience, and return to work self-efficacy in patients on or at risk of sick leave. Industrial Health, advpub. doi:10.2486/indhealth.2020-0064

Gjengedal, R. G. H., Lagerveld, S. E., Reme, S. E., Osnes, K., Sandin, K., & Hjemdal, O. (2021). The Return-to-Work Self-efficacy Questionnaire (RTW-SE): A Validation Study of Predictive Abilities and Cut-off Values for Patients on Sick Leave Due to Anxiety or Depression. Journal of Occupational Rehabilitation. doi:10.1007/s10926-021-09957-8

2020

Aarestad, S. H., Einarsen, S. V., Hjemdal, O., Gjengedal, R. G. H., Osnes, K., Sandin, K., Hannisdal, M., Bjørndal, M.T. & Harris, A. (2020). Clinical Characteristics of Patients Seeking Treatment for Common Mental Disorders Presenting With Workplace Bullying Experiences. Frontiers in Psychology, 11(3038). doi:10.3389/fpsyg.2020.583324

Gjengedal, R. G. H., Reme, S. E., Osnes, K., Lagerfeld, S. E., Blonk, R. W. B., Sandin, K., Berge, T. & Hjemdal, O. (2020). Work-focused therapy for common mental disorders: A naturalistic study comparing an intervention group with a waitlist control group. Work, 66, 657-667. doi:10.3233/WOR-203208


 


 

 - Forskningsartikler - 

Enhet for klinisk forskning og innovasjon

The Return-to-Work Self-efficacy Questionnaire (RTW-SE): A Validation Study of Predictive Abilities and Cut-off Values for Patients on Sick Leave Due to Anxiety or Depression. Journal of Occupational Rehabilitation. Gjengedal, R. G. H., Lagerveld, S. E., Reme, S. E., Osnes, K., Sandin, K., & Hjemdal, O. (2021)
05.11.2021 >  Oppdatert skåringsnøkkel og ny versjon av RTW-SE11

Work-focused therapy for common mental disorders: A naturalistic study comparing an intervention group with a waitlist control group. Ragne G H Gjengedal 1 2, Silje E Reme 3, Kåre Osnes 1, Suzanne E Lagerfeld 4, Roland W B Blonk 5 6, Kenneth Sandin 1 2, Torkil Berge 1, Odin Hjemdal (2020)

Sick leave and return to work for patients with anxiety and depression: a longitudinal study of trajectories before, during and after work-focused treatment.
Sandin K, et al. BMJ Open 2021;11:e046336. doi:10.1136/bmjopen-2020-046336.
(Published 29.09.2021)


 


 


 

Fant du det du lette etter?