HELSENORGE
Poliklinikk psykisk helse og arbeid

For henvisere

Poliklinikk psykisk helse og arbeid tilbyr jobbfokusert korttidsterapi til personer som sliter med angst og depresjon. På denne siden finner du som henviser nyttig informasjon.

​Behandlingstilbudet

Behandlingen er basert på kognitiv terapi som er en godt dokumentert terapiform ved psykiske helseproblemer som angst og depresjon. I de nasjonale retningslinjene for behandling fremheves kognitiv terapi som den anbefalte metoden for vanlige psykiske helseplager og stressrelaterte lidelser. Hos oss har vi i tillegg spisskompetanse på metakognitiv terapi som er en type kognitiv terapi som har vist seg spesielt effektiv for angst og depresjonslidelser. 

Behandlingen tar form av et aktivt samarbeid mellom pasienten og terapeuten, hovedsakelig rettet inn mot hvordan problemene fremtrer i pasientens hverdag her og nå. Man lærer verktøy og strategier for å mestre de psykiske plagene på jobb, skole og i hverdagen. For den som er sykmeldt vil muligheten for en gradvis retur til arbeid være et viktig tema. Behandlerne kan også samarbeide med henviser og arbeidsgiver dersom pasienten ønsker det.​

Målgruppe

Målgruppen er personer over 18 år som har en primær angstlidelse eller depresjon og som antas å kunne profitere på strukturert korttidsbehandling.  Tilbudet er for dem som ønsker behandling for sine psykiske plager og hjelp til å mestre jobb eller skole. ​

Henvisning

Henvisning skjer via fastlege eller annet helsepersonell. Tilbudet er en del av den offentlige helsetjenesten hvor man betaler egenandel opp til beløpsgrensen for frikort. ​

Henvisningen sendes til

Poliklinikk Psykisk helse og arbeid
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen
Diakonhjemmet sykehus​
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo.

Via lenken under finner du vår mal for henvisning:

Mal for henvisning til Poliklinikk psykisk helse og arbeid​ (pdf)​

Fant du det du lette etter?