HELSENORGE
Poliklinikk psykisk helse og arbeid

Informasjon om psykisk helse og arbeid

Her finner du nyttig informasjon om sammenhengen mellom arbeid og helse. Informasjonen er for både pasienter, pårørende, arbeidsgivere, verneombud og tillitsvalgte.

​Psykisk helse og arbeid

Dersom du har psykiske helseproblemer, kan du ha behov for hjelp til å holde deg i arbeid eller til å vende tilbake etter langtidssykefravær. Sykmelding med vekt på fravær og hvile brukes ofte ved sykdom. Ved depresjon og angstlidelser er nærvær og aktivitet viktig. Det gir hverdagen form og struktur, med mindre rom for passivitet, bekymring og tunge tanker.​

Selvrespekt, trygghet og tilknytning​

Jobben kan være en kilde til selvrespekt, trygghet og tilknytning. Samtidig kan en arbeidsplass preget av mistrivsel og konflikter, forårsake betydelig stress. Dette gjelder også når arbeidspresset er urimelig høyt med liten kontroll over egen arbeidssituasjon. Tilrettelegging av arbeidet er viktig både når forhold på jobben bidrar til de psykiske plagene, og når depresjon eller angst svekker evnen til å fungere i arbeid.

Å være 100 % sykmeldt kan bidra til å forverre psykiske plager fordi man blir sittende hjemme med seg selv og tunge tanker. Personer som har erfaring med depresjon eller angst, forteller nemlig at det er mange hindringer for å komme tilbake etter en lang sykmeldingsperiode. Jo lenger man er borte, desto større blir disse barrierene. Samtidig er det gjerne vanskelig for dem å snakke med ledere og kolleger om situasjonen. Når man føler seg nedfor, har man ikke lyst til å belaste andre. Da er det lett å isolere seg. Dette blir en ny barriere for tilbakevending.

Gradert sykemelding

Dersom sykmelding er nødvendig, er det positivt at du velger gradert sykmelding fremfor full sykmelding. Denne løsningen innebærer at du utfører en del av arbeidet ditt og får lønn for det, og at det utbetales sykepenger for den resterende delen. Du kan enten ha redusert arbeidstid eller være full tid på jobb, men bare yte for eksempel 50 prosent av det du normalt ville gjøre. Da opprettholder du kontakten med arbeidsplassen, og får mulighet til å kombinere behandlingstiltak med tiltak på jobben. Dermed styrker du også effekten av behandlingen.

I samtalene med behandleren din kan du drøfte hvordan du kan møte barrierer for tilbakevending til arbeid på en god måte. Sammen kan dere sette opp en konkret plan for hvordan du vil gå frem.​

Arbeid kan gi bedre psykisk helse

Angst og depresjoner er blant de vanligste årsakene til sykefravær, og det som fører til flest tapte arbeidsår i Norge. Arbeidsplassens evne til å ta vare på og legge til rette for ansatte som har det vanskelig, vil påvirke i hvilken grad de klarer å stå i jobb i denne perioden. For mange med psykiske helseproblemer kan arbeid bidra til at de blir raskere friske.


Psykiske vansker på arbeidsplassen

Angstlidelser og depresjon er noen av hovedårsakene til sykefravær, med negative konsekvenser både for bedriften og for den enkelte. Hvordan bør forholdene legges til rette slik at en medarbeider kan være i jobb eller at den sykmeldte kan komme seg tilbake på jobb

"Psykiske vansker på arbeidsplassen" er en veiledning for arbeidsgivere, ledere, tillitsvalgte og verneombud.

 

 - Podkast - 

Hva gjør vi når noen sliter psykisk på jobben?

Podkast fra Idébanken.

Lettere psykiske lidelser er blant de vanligste årsakene til sykefravær i Norge. For svært mange av dem som opplever angst og depresjoner, kan arbeidsplassen være det beste stedet å være. Men hva skal til for at jobben blir et helsehus som både ser og legger til rette for mennesker med psykiske lidelser?

Denne episoden handler om psykisk helse og jobb og i studio har de besøk av Torkil Berge, psykolog ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus. Klikk under for å høre sendingen

Hva gjør vi når noen sliter psykisk på jobben?

Podkasten blir produsert av Idébanken – en nettportal som formidler tips og råd om arbeidsmiljø og for et lavere sykefravær.

Podkasten "På jobben"

Hvordan vi har det på jobben påvirker livene våre, helsen vår og kvaliteten på arbeidet. «På jobben» er en podkast om livet på jobb. Sammen med dyktige og spennende gjester utforsker vi hva som kan gjøres for å skape en bedre arbeidshverdag.  Podkasten er laget av Idébanken – en nettportal som formidler tips, råd og erfaringer som kan bidra til et bedre arbeidsmiljø og et lavere sykefravær. Podkasten er tilgjengelig via lenkene under: 

Podkasten "På jobben" 
iTunes

iTunes

Spotify

Spotify

Anchor

Anchor 

 
Fant du det du lette etter?