HELSENORGE
Poliklinikk psykisk helse og arbeid

Jobbfokusert atferdsterapi

​I jobbfokusert atferdsterapi er arbeid kort fortalt en del av behandlingen. Det legges vekt på kartlegging av både pasientens ressurser og funksjonsproblemer, og på utforsking av barrierer for retur til arbeid. Arbeidsdeltakelsen økes gradvis og planmessig ut fra erfaringene man gjør underveis.

Om jobbfokusert atferdsterapi​

Langvarig sykefravær og uførhet bidrar til å forverre psykiske lidelser. De fleste ønsker å være i arbeid, og det er viktig med tiltak som bidrar til at man kan være i jobb til tross for psykiske helseproblemer. Studier har vist god effekt av integrert kognitiv atferdsterapi og arbeidsrettede tiltak.

Fokus på ressurser

I jobbfokusert atferdsterapi legges vekt på bevisstgjøring av både ressurser og funksjonsproblemer, og arbeidsdeltakelsen økes gradvis og planmessig. Terapi og jobbintervensjoner skjer parallelt, og ikke sekvensielt (1)

(1)  Jobbfokusert terapi ved depresjon og angstlidelser – en behandlingsveileder (2019) ©

​Jobbfokusert terapi ved depresjon og angstlidelser - en behandlingsveileder

Behandlingsveilederen beskriver arbeidsrettede tiltak for pasienter som er sykmeldt eller i fare for å bli sykmeldt på grunn av depresjon og angstlidelser. Intervensjonene integreres i pasientens behandling, og er ikke ment som et selvstendig behandlingsopplegg. I Norge og internasjonalt er jobbfokusert terapi for depresjon og angstlidelser særlig blitt utviklet innenfor kognitiv atferdsterapi, men jobbintervensjonene kan også integreres med andre evidensbaserte terapiformer.

Veilederen er tilgjengelig via lenkene under

Jobbfokusert terapi ved depresjon og angstlidelser (HTML)​​

Jobbfokusert terapi ved depresjon og angstlidelser​ (Pdf)


Fant du det du lette etter?