HELSENORGE
Poliklinikk psykisk helse og arbeid

Jobbfokusert terapi ved depresjon og angstlidelser - en behandlingsveileder

Norge har et høyt sykefravær sammenliknet med andre land. Psykiske helseproblemer står for en stor andel av fraværet, spesielt for de yngste aldersgruppene. Men de fleste ønsker å være i arbeid, og det er viktig med tiltak som bidrar til at man kan være i jobb til tross for psykiske helseproblemer. Veilederen er tilgjengelig via lenkene under.

Jobbfokusert terapi ved depresjon og angstlidelser (Pdf)

Jobbfokusert terapi ved depresjon og angstlidelser - en behandlingsveileder.-

Fant du det du lette etter?