HELSENORGE
Poliklinikk psykisk helse og arbeid

Psykisk helse på arbeidsplassen

Her finner du nyttig informasjon om sammenhengen mellom arbeid og helse. Informasjonen er for både pasienter, pårørende, arbeidsgivere, verneombud og tillitsvalgte.

​Arbeid kan gi bedre psykisk helse

Angst og depresjoner er blant de vanligste årsakene til sykefravær, og det som fører til flest tapte arbeidsår i Norge. Arbeidsplassens evne til å ta vare på og legge til rette for ansatte som har det vanskelig, vil påvirke i hvilken grad de klarer å stå i jobb i denne perioden. For mange med psykiske helseproblemer kan arbeid bidra til at de blir raskere friske.

Les mer på  idébanken.no

Psykiske vansker på arbeidsplassen

Angst og depresjon er noen av hovedårsakene til sykefravær, med negative konsekvenser både for bedriften og for den enkelte. Hvordan bør forholdene legges til rette slik at en medarbeider kan være i jobb eller at den sykmeldte kan komme seg tilbake på jobb. Les mer via lenkene under.

Psykiske vansker på arbeidsplassen (ressursside - idébanken.no​)

Psykiske vansker på arbeidsplas​sen - en veiledning for arbeidsgivere, ledere, tillitsvalgte og verneombud (Pdf)

Fant du det du lette etter?