Klinikk for psykisk helsevern og rus

Klinikk for psykisk helsevern og rus tilbyr tverrfaglige og individuelt tilpassede spesialisthelsetjenester til mennesker med psykiske lidelser og/eller ruslidelser (Siden er under utarbeidelse).

Fant du det du lette etter?