Kurs

SFP arrangerer et årlig kurs i psykofarmakologi, samt kurs for bioingeniører og annet helsepersonell.

Digitalt kveldskurs for allmennpraktikere 2. og 9. februar 2021

Det arrangeres kveldskurs i psykofarmakologi 2. og 9. februar 20021 kl 16.30-19.45.

Kurset holdes digitalt via Webex.

Tema: Virkningsmekanismer, effekt og bivirkninger av psykofarmake, samt oppfølging med analyser. Det vil bli fokus på praktisk bruk, terapisvikt og nedtrapping.

Her finner du program og link til påmelding.

Det 16. ​årlige kurset i psykofarmakologi 2021                                             - Behandlingsresistens


Dato: 27. april 2021 
Sted: Digitalt via webex

I år er det behandlingsresistens som er overordnet tema. Vi kommer innom ulike aspekter som kan ha betydning for dette, slik som biologisk variasjon, genetisk variasjon og interaksjoner. Andre temaer er kombinasjonsbehandling, toleranseutvikling og nye psykofarmaka.

Kurset er søkt godkjent av Den norske legeforening som valgfritt kurs med 7 timer / 7 poeng i videre- og etterutdanning innen psykiatri, allmennmedisin, geriatri, rus- og avhengighetsmedisin, barne- og ungdomspsykiatri og klinisk farmakologi.

Informasjon og påmelding kommer senere.

Nettbasert foredrag: Klozapin og Covid-19

Publisert: 23. april 2019.

Lenke til webinar om klozapin og Covid-19

Passord: KlozapinCovid19

Veiledning for bruk av Webex seminar finner du her

Fant du det du lette etter?