HELSENORGE
FORSKERE PSYKISK HELSE OG RUS

Jean-Paul Bernard

Overlege og spesialist i klinisk farmakologi ved Senter for psykofarmakologi (SFP)

Jean-Paul Bernard, overlege og spesialist i klinisk farmakologi (Foto: Diakonhjemmet Sykehus)

​Pågående forskningsprosjekter

Harmoniseringsprosjekt nye referanseområder for sentralstimulerende legemidler – medlem i nasjonal gruppe som skal jobbe med harmonisering av referanseområder for analyse av sentralstimulerende legemidler ved hyperkinetisk forstyrrelse (metylfenidat, amfetamin og atomoksetin).

Farmakologiportalen: en landsomfattende oversikt over hvilke legemiddel- og rusmiddelanalyser som utføres ved norske laboratorier. Medlem i redaksjonsgruppen som har det faglige ansvaret for databasestrukturen og innholdet i portalen.

Kartlegging av pasienter henvist til og utredet ved Psykofarmakologisk poliklinikk, Senter for psykofarmakologi.

Interessefelt

  • Klinisk farmakologi
  • Psykofarmakologi
  • Farmakogenetikk
  • Rettstoksikologi


Fant du det du lette etter?