HELSENORGE
FORSKERE PSYKISK HELSE OG rus

Sarah Helene Aarestad

Sarah Helene Aarestad er Ph.d-stipendiat ved Universitetet i Bergen og ansatt ved Enhet for klinisk forskning og innovasjon, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

Prosjekt

Treating the aftermath of exposure to workplace bullying and preventing exclusion from working life: The effect of individual resilience, return to work self-efficacy and work-focused cognitive treatment (Universitetet i Bergen og Poliklinikken Raskere Tilbake).

PhD prosjektet ser på helseplager etter mobbing i arbeidslivet og er en del av Toppforsk prosjektet "Workplace bullying: From mechanisms and moderators to problem treatment" som er finansiert av Universitet i Bergen og Norges forskningsråd. 

PhD prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og Poliklinikken Raskere Tilbake hvor vi bruker data fra poliklinikken for å undersøke hvem som søker helsetjenester etter mobbing arbeidslivet og om behandlingen som tilbys ved poliklinikken kan hjelpe disse pasientene som er utsatt for mobbehandlinger med å komme tilbake i jobb.


Fant du det du lette etter?