Palliativt team

Palliativt team er et tilbud for pasienter som har fått påvist en sykdom som ikke lenger svarer på kurativ (helbredende) behandling og som har behov for lindrende behandling. Tilbudet omfatter både inneliggende og hjemmeboende pasienter i sykehusets sektor. Teamet legger vekt på samarbeid med annet helsepersonell både internt og eksternt.

Mer om oss

Palliativt team

Hvem er vi

Palliativt team har ansatt én lege og to kreftsykepleiere. Teamet samarbeider med klinisk ernæringsfysiolog, ergoterapeut, psykolog, sosionom, anestesilege, fysioterapeut og prest og familieterapeut. 

Hva kan Palliativt team tilby?

  • Systematisk registrering, oppfølging og behandling av plagsomme symptomer som følge av sykdommen. Dette innebærer tiltak rettet mot pasientens fysiske smerte, lindring og oppmerksomhet rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle utfordringer.
  • Samtale med pårørende, inkludert barn.
  • Veiledning og undervisning internt og eksternt.
  • Lymfødembehandling.
  • Tilrettelegge/planlegge hjemreise og oppfølging hjemme. Vi samarbeider tett med kreftkoordinatorene (palliativsykepleier/kreftsykepleier) i bydelene.
  • Oppstart av en individuell plan for å sikre god oppfølging når pasienten er i sitt hjem.


Kontaktinformasjon

Telefon
22 45 41 01 (mandag - fredag kl 10 - 11 og 13 - 14)
E-post
Postadresse
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo
Somatikk og administrasjon - Diakonhjemmet Sykehus
Besøksadresse
Diakonveien 12, 0370 Oslo(Kart)
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
E-post

Google Street View - Steinerud

Parkering Steinerud

​Det er gjesteparkering på oppmerkede plasser øst for hovedinngangen og sør for inngangen til poliklinikkene. Avgiftsbelagte ladestasjoner for el-biler finner du på plassene sør for poliklinikken. Du kan stoppe for å sette av passasjerer rett vest for hovedinngangen og foran poliklinikkene. Maks parkeringstid der er ti minutter.

Ordinære gjesteplasser er avgiftsbelagte i tidsrommet kl. 8–17 alle dager unntatt søndag. Pris: Kr. 25 pr time, maks betalt P-tid er åtte timer.
Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede parkerer gratis på oppmerkede plasser.

Parkeringsplasser for vareleveranser til sykehuset er vest for hovedinngangen (til kjøkkenet) og ved vareleveringen på sørsiden. Disse plassene er ikke avgiftsbelagte, men begrenset til 15 minutter.

Eventuell klage på kontrollavgift sendes til Park Nordic - se lenke her

Slik kommer vi til Steinerud

​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse) og poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

Bil: Fra Majorstuen kjør Sørkedalsveien i retning Smestad. Ta til høyre inn Diakonveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar og følg veien ca. 500 meter til parkeringsplass. Skal du til inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): Ta til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter, deretter til høyre inn Reidar Kobros vei Google maps.

Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du da inn Reidar Kobros vei.

T-bane: Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon, linje 2 eller 3 til Borgen stasjon.  

Buss:  Nr 46 til Frøensalleen eller nr 45 til Volvat.

Fant du det du lette etter?