Senter for kreftbehandling

Vi gir medikamentell kreftbehandling og følger opp pasienter med vanlige kreftformer. Dette skjer i tett samarbeid med Oslo universitetssykehus, primærhelsetjenesten og andre avdelinger på sykehuset. 

Mer om oss

Senter for kreftbehandling

Senter for kreftbehandling åpnet 2.3.2020. I løpet av våren 2020 har senteret gradvis utvidet og tilbyr nå et fullverdig tilbud innen alle vanlige kreftformer. Dette inkluderer medikamentell behandling av brystkreft, prostatakreft, tykk- og endetarmskreft, lungekreft, føflekkreft (malignt melanom), kreft i bukspyttkjertel, lymfekreft og blodkreft.

Sykehuset er ikke større enn at du med stor sannsynlighet møter de samme behandlerne hver gang du kommer hit. Vi blir godt kjent med deg uavhengig av om du kommer til poliklinisk konsultasjon, dagbehandling eller legges inn på en av våre sengeposter. Vi legger vekt på helhet og kontinuitet i behandlingen, har gjennomgående korte ventetider og samarbeider nært både med palliasjonsteamet og med sykehusets tverrfaglige kompetanse for øvrig. Vi samarbeider også tett med primærhelsetjenesten i bydelene og med Oslo universitetssykehus.

Vårt ansvar er å gi ulike former for medikamentell kreftbehandling, inkludert cellegift, immunterapi, målrettet behandling og antihormonell behandling. Behandlingen gis enten for å holde utbredt kreftsykdom i sjakk eller som tilleggsbehandling etter en kurativ operasjon.

På avdelingen møter du erfarne kreftleger som tidligere blant annet har jobbet på Oslo universitetssykehus, samt kreftsykepleiere med bred kompetanse.  Vi samarbeider tett og godt med Oslo universitetssykehus, primærhelsetjenesten i bydelen din og  ulike avdelinger internt på sykehuset.


Pasientforløp

Vi får henvist pasienter både fra Oslo universitetssykehus og fra fastleger i sykehusets sektorbydeler Ullern, Vestre Aker og Frogner. Noen pasienter får også diagnostisert sin kreftsykdom mens de er innlagt her på sykehuset, og disse vil bli henvist internt.

Etter operasjon for føflekkreft (malignt melanom), tarmkreft, lungekreft, bukspyttkjertelkreft og brystkreft er det ofte nødvendig å gi tilleggsbehandling for å bedre prognosen. Slik tilleggsbehandling («adjuvant behandling») kan være både cellegift, immunterapi og antihormonell behandling. Du mottar behandling og får oppfølging rundt bivirkninger ved vår avdeling. Noen ganger er det aktuelt med strålebehandling, og kreftlege vil i så fall sørge for henvisning til Oslo universitetssykehus for dette. 

Ved utbredt kreftsykdom er det vanligvis ikke mulig å kurere sykdommen, men det finnes mange former for behandling som kan holde sykdommen i sjakk over tid. Du vil få slik behandling ved vår avdeling, samt følges opp med jevnlige kontroller hos din kreftlege. Det er vanlig å ta radiologiske undersøkelser (CT og/eller MR) hver andre eller tredje måned for å sjekke om behandlingen virker. Kreftlegen sørger for henvisning til strålebehandling eller inklusjon i studier på Oslo universitetssykehus der det er aktuelt. På avdelingen er det tett tverrfaglig samarbeid, blant annet med Palliativt team

Etter å ha gjennomgått kurativ behandling for kreft, er det vanlig med ulike kontroll-opplegg. Noen pasienter følges med kontroller på vår avdeling, særlig gjelder dette pasienter som har gjennomgått behandling for brystkreft.


Cellegift

Det finne en rekke ulike cellegift-kurer som er aktuelle ved forskjellige kreftsykdommer. Vanligvis gis cellegift intravenøst på avdelingen, men noen ganger brukes også cellegift tabletter. Kreftlegen vil gi anbefalinger rundt dette. Cellegift kan ha mange bivirkninger, men heldigvis finnes god støttebehandling som kan redusere plagene. Du må ta blodprøver før hver cellegiftkur.

Immunterapi: Immunterapi brukes nå ved stadig flere kreftformer, vanligst ved lungekreft og malignt melanom. Behandlingen gis intravenøst på avdelingen, og du kontrolleres med blant annet blodprøver før hver behandling. Vanligvis gir immunterapi lite uttalte bivirkninger, men det forekommer også mer alvorlige komplikasjoner.


Målrettet behandling

Målrettet behandling er tabletter eller intravenøs behandling som spesifikt angriper egenskaper ved kreftcellen. Slik behandling er vanlig ved spesielle former for brystkreft og lungekreft, samt ved nyrekreft. Også ved målrettet behandling er det nødvendig med tett oppfølging vedrørende bivirkninger.


Antihormonell behandling

Brystkreft og prostatakreft er vanligvis hormonfølsomme sykdommer, og det er derfor vanlig å bruke ulike former for antihormonell behandling ved disse kreftformene.  Behandlingen gis enten som tilleggsbehandling etter kurativ operasjon, eller for å holde utbredt sykdom i sjakk. Bivirkninger er vanligvis mindre uttalte enn ved bruk av for eksempel cellegift.


Palliasjon

Palliativt team er et tilbud for pasienter som har fått påvist en sykdom som ikke lenger svarer på kurativ (helbredende) behandling og som har behov for lindrende behandling. Tilbudet omfatter både inneliggende og hjemmeboende pasienter i sykehusets sektor. Teamet legger vekt på samarbeid med annet helsepersonell både internt og eksternt. Les mer om tilbudet via lenken under:


Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Diakonveien 12, 0370 Oslo
Telefon
Telefon medisinsk ekspedisjon: 22 45 48 00
E-post
Postadresse
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
Somatikk og administrasjon - Diakonhjemmet Sykehus
Besøksadresse
Diakonveien 12, 0370 Oslo(Kart)
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
E-post

Google Street View - Steinerud

Parkering Steinerud

​Det er gjesteparkering på oppmerkede plasser øst for hovedinngangen og sør for inngangen til poliklinikkene. Avgiftsbelagte ladestasjoner for el-biler finner du på plassene sør for poliklinikken. Du kan stoppe for å sette av passasjerer rett vest for hovedinngangen og foran poliklinikkene. Maks parkeringstid der er ti minutter.

Ordinære gjesteplasser er avgiftsbelagte i tidsrommet kl. 8–17 alle dager unntatt søndag. Pris: Kr. 25 pr time, maks betalt P-tid er åtte timer.
Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede parkerer gratis på oppmerkede plasser.

Parkeringsplasser for vareleveranser til sykehuset er vest for hovedinngangen (til kjøkkenet) og ved vareleveringen på sørsiden. Disse plassene er ikke avgiftsbelagte, men begrenset til 15 minutter.

Eventuell klage på kontrollavgift sendes til Park Nordic - se lenke her

Slik kommer vi til Steinerud

​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse) og poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

Bil: Fra Majorstuen kjør Sørkedalsveien i retning Smestad. Ta til høyre inn Diakonveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar og følg veien ca. 500 meter til parkeringsplass. Skal du til inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): Ta til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter, deretter til høyre inn Reidar Kobros vei Google maps.

Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du da inn Reidar Kobros vei.

T-bane: Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon, linje 2 eller 3 til Borgen stasjon.  

Buss:  Nr 46 til Frøensalleen eller nr 45 til Volvat.

Brystkrefthttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/brystkreftBrystkreftBBrystkreftBrystkreftBrystkreftBrystkreft
Cellegiftbehandlinghttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/cellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandling
Føflekkrefthttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/foflekkreftFøflekkreftFEamidielkoborasdávdaFøflekkreftFøflekkreftFøflekkreft
Kreft - behandling når kreftsykdommen ikke kan helbredeshttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/kreft-behandling-nar-kreftsykdommen-ikke-kan-helbredesKreft - behandling når kreftsykdommen ikke kan helbredesKKreft - behandling når kreftsykdommen ikke kan helbredesKreft - behandling når kreftsykdommen ikke kan helbredesKreft - behandling når kreftsykdommen ikke kan helbredesKreft - behandling når kreftsykdommen ikke kan helbredes
Lindrende behandlinghttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/lindrende-behandlingLindrende behandlingLLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandling
Lymfekrefthttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/lymfekreftLymfekreftLLymfaborasdávdaLymfekreftLymfekreftLymfekreft
Prostatakrefthttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/prostatakreftProstatakreftPOvdaráksáborasdávdaProstatakreftProstatakreftProstatakreft

Fant du det du lette etter?