Medisinsk sengepost A

Medisinsk sengepost A er en akuttmedisinsk sengepost som er organisert under Klinikk for medisin. Vi tar primært imot pasienter med lidelser innen hjerte og lunge. I tillegg har vi pasienter med generelle akuttmedisinske lidelser. Vi har 20 senger og de aller fleste pasientene kommer inn som øyeblikkelig hjelp via akuttmottaket.

Fant du det du lette etter?