HELSENORGE
NBRR

Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering

Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering tilbyr skreddersydd tverrfaglig rehabilitering for pasienter over 18 år med kronisk inflammatorisk revmatisk sykdom, både inflammatoriske leddsykdommer og bindevevssykdommer (se henvisningskriterier ). Et opphold på enheten planlegges og gjennomføres i nært samarbeid mellom pasient og et spesialisert tverrfaglig team. Det tverrfaglige teamet består av revmatolog, fysioterapeut, sykepleiere, ergoterapeut, sosionom og psykolog. Samarbeid med innsøkende instans og lokale helsetjenester er en del av våre rutiner. Enheten har fem senger og rehabiliteringen er døgnbasert.


Å yte helsehjelp til alle pasienter som har behov for den aktuelle høyspesialiserte behandlingen er NBRRs viktigste oppgave, og vi har ansvar for å overvåke og formidle resultater av behandlingen. Alle pasienter blir derfor bedt om å fylle ut en del spørreskjema, ved innkomst og ved avslutningen av oppholdet.

Som nasjonal tjeneste  bidrar vi også i relevant undervisning, og sørger for  veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og brukere.


Fant du det du lette etter?