Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) samler, utvikler og formidler kunnskap om rehabilitering for mennesker med revmatiske sykdommer. 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Gå inn ved hovedresepsjonen via Diakonveien 12. Ta heisen opp til tredje etasje, følg skiltene.
Telefon
22 45 48 40
E-post
Postadresse
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo
Somatikk og administrasjon - Diakonhjemmet Sykehus
Besøksadresse
Diakonveien 12, 0370 Oslo(Kart)
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
E-post

Arrangementer

 • Tirsdag 06.10.
  Bipolar lidelse - Kurs for personer med bipolar lidelse

  På kurset vil du møte andre som har diagnosen bipolar lidelse. Hver kursdag vil være en veksling mellom undervisning og erfaringsutveksling.

 • Torsdag 29.10.
  Kunst- og uttrykksterapi

  Det å ha psykiske helseutfordringer over tid tar mye energi og krefter. Å komme seg kan være en lang og krevende prosess. Vi ønsker å bidra til at du får mulighet til og utforske egne ressurser og mestringsevner.

 • Tirsdag 03.11.
  Introduksjonskurs i mestring av angst og depresjon (høsten 2020)

  Introduksjonskurs i mestring av angst og depresjon er et terapiforberedende kurs for deg som står på venteliste til individualbehandling ved Poliklinikken Raskere tilbake.

 • Tirsdag 01.12.
  Introduksjonskurs i mestring av angst og depresjon (høsten 2020)

  Introduksjonskurs i mestring av angst og depresjon er et terapiforberedende kurs for deg som står på venteliste til individualbehandling ved Poliklinikken Raskere tilbake.

 • Mandag 11.01.
  Utmattelse - mestring av vedvarende utmattelse (2021)

  Tilbudet er et behandlingsopplegg med inntil 14 deltakere. Det passer for deg som har fysisk sykdom og vedvarende utmattelse og som ønsker å lære strategier for bedre mestring og livskvalitet. Kurset arrangeres i to bolker, begge med oppstart 11. jan.

 • Mandag 11.01.
  Utmattelse - mestring av vedvarende utmattelse (2021)

  Tilbudet er et behandlingsopplegg med inntil 14 deltakere. Det passer for deg som har fysisk sykdom og vedvarende utmattelse og som ønsker å lære strategier for bedre mestring og livskvalitet. Kurset arrangeres i to bolker, begge med oppstart 11. jan.

 • Torsdag 14.01.
  IBS - kognitiv atferdsterapi ved IBS (2021)

  Dette er et tilbud til deg som har irritabel tarmsyndrom og som ønsker å lære strategier for bedre mestring og livskvalitet.

 • Torsdag 14.01.
  Kunst- og uttrykksterapi (2021)

  Det å ha psykiske helseutfordringer over tid tar mye energi og krefter. Å komme seg kan være en lang og krevende prosess. Vi ønsker å bidra til at du får mulighet til og utforske egne ressurser og mestringsevner.

 • Mandag 25.01.
  Mestring av søvnvansker og behandling av insomni

  Kurset er et behandlingsopplegg i gruppe på inntil 16 deltakere. Det retter seg mot deg som har en fysisk sykdom og søvnproblemer.

 • Tirsdag 02.03.
  Kurs i stressmestring (2021)

  Gruppetilbudet passer for deg som har stressbelastninger knyttet til fysisk sykdom og som ønsker å jobbe med regulering av egen stressaktivering.

 • Tirsdag 06.04.
  Shared reading

  Gruppetilbudet Shared-reading har ny oppstart tirsdag 6. juni 2021. Tilbudet er forbeholdt pasienter tilknyttet Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.

 • Torsdag 08.04.
  Kunst- og uttrykksterapi (2021)

  Det å ha psykiske helseutfordringer over tid tar mye energi og krefter. Å komme seg kan være en lang og krevende prosess. Vi ønsker å bidra til at du får mulighet til og utforske egne ressurser og mestringsevner.

 • Fibromyalgi og muskelsmerter

  Hensikten med undervisningen er å gi deg som har kroniske muskelsmerter/fibromyalgi økt kunnskap og forståelse om hva langvarige muskelsmerter og fibromyalgi er, samt om smerter og mestring.

 • Informasjonsmøte for familie og venner

  Terapeutene ved Poliklinikken Raskere tilbake arrangerer regelmessig gratis informasjonsmøte for familie, pårørende og venner til pasienter ved poliklinikken.

 • Kontaktmøter for leger 2020

  Kontaktmøtene for leger er godkjente av Oslo Legeforening som tellende møteserie i videre- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin, begrenset oppad til 20 timer per år.

 • Langvarige muskelsmerter og fibromyalgi

  Hensikten med undervisningen er å gi deg som har kroniske muskelsmerter og fibromyalgi økt kunnskap og forståelse om hva langvarige muskelsmerter og fibromyalgi er, samt om smerter og mestring.

 • Livsstilsendring

  Behandlingen passer for deg som ønsker å oppnå bedre helse gjennom endring av livsstil.

 • Revmaskolen - Å leve med revmatisk sykdom

  Revmaskolen er et tilbud til deg som har en forholdsvis nyoppdaget leddgikt, psoriasisartritt eller Bechterews sykdom. Undervisningen kan også være nyttig for deg som har hatt sykdommen over tid. Pårørende er også velkomne til å delta.

 • Selvfølelse - Kurs for bedre selvfølelse i hverdagen

  Høsten 2020 holder vi kurs for deg som ønsker å få en bedre selvfølelse og som bor i en av de tre bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker.

 • Sosial fobi - kurs og behandling for sosial fobi

  På kurset får du kunnskap om atferd og tankemønstre som opprettholder den sosiale angsten, og om hvordan man kan redusere mengden av disse strategiene.

Fant du det du lette etter?