Radiologisk avdeling

Radiologisk avdeling (Røntgenavdelingen) er en medisinsk serviceavdeling. Avanserte bildediagnostiske metoder benyttes for å undersøke og behandle både inneliggende og polikliniske pasienter. Avdelingen tar også imot pasienter henvist fra eksterne leger. Dette gjelder først og fremst pasienter fra Diakonhjemmet sektor (bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker). Regionpasienter(fra hele Helse Sør-Øst) innen revmatologi undersøkes også her. 

Mer om oss

Radiologisk avdeling

Henvisning

For å få utført undersøkelser hos oss er det nødvendig med en henvisning, som skrives av fastlegen eller av en spesialist. For mer informasjon se www.frittsykehusvalg.no  Radiologisk avdeling utfører undersøkelser innen:

 • Røntgen
 • Ultralyd
 • CT (Computertomografi)
 • MR (Magnetisk Resonans)
 • Gjennomlysning (Fluoroscopy)

Røntgen

Man tar røntgen av skjelettet for å undersøke et bestemt ben eller en knokkel, gruppe av ben/knokler eller et ledd. Skjelettundersøkelser gjøres for å se som det finnes skade i det aktuelle området, eller som en kontrollundersøkelse av et område med allerede påvist skade.

Røntgen av nakke
Undersøkelse av nakken gjennomføres sittende. Før undersøkelsen må halssmykker, øredobber og BH tas av. Tannproteser bør tas ut. Pasienten kan ha på seg en tynn genser eller trøye uten knapper og glidelås.

Røntgen av brystrygg og korsrygg  

Undersøkelse av bryst- og korsrygg gjennomføres liggende på rygg og på side. Halssmykker og BH, bukser med knapp og/eller glidelås må tas av. Pasienten kan ha på seg en tynn genser eller trøye uten knapper og glidelås.

Røntgen av skulder  

Undersøkelse av skulder gjennomføres sittende. Halssmykker og BH må tas av. Pasienten kan ha på seg en tynn genser eller trøye uten knapper og glidelås.

Røntgen av hofte, bekken og lår  

Undersøkelse av bekken og hofte gjøres liggende. Benklær må tas av. Undertøy beholdes på.

Undersøkelser av albue, håndledd og hånd  

Undersøkelse av albue, håndledd og hånd gjøres sittende. Ringer, klokker og armbånd som kan komme med på bildene må tas av.

Undersøkelser av kne, ankel og fot  

Undersøkelse av kne gjøres stående. Ved enkelte problemstillinger tas bilder av ankel også stående. Røntgen av ankel og fot tas som oftest liggende. Ved undersøkelse av kne må benklær og sko tas av. Ved undersøkelse av ankel og fot må sko og sokker tas av.

Røntgen av brystkassen (thorax)  

Undersøkelse av brystkassen gjøres stående, sittende eller liggende. Ved denne undersøkelsen fremstilles lunger, hjerte, ribben, hovedpulsåren og brystbenet. Før undersøkelsen må pasienten ta av alle klær på overkroppen og fjerne halssmykker.

Ultralyd

Ved en ultralydundersøkelse benyttes lydbølger til å undersøke indre organer. Ultralyd kan benyttes for å undersøke organer i mage- og bekkenregionen. Undersøkelser av hals, armer og ben gjøres som oftest for å undersøke blodårer. Ultralyd benyttes i også til å ta vevsprøve (biopsi) eller drenere ut væske av lunger eller andre hulrom. Undersøkelsen utføres av lege, ofte assistert av hjelpepleier.

 

Forberedelse  

Forberedelser i forbindelse med ultralyd avhenger av hva som skal undersøkes. For enkelte ultralydundersøkelser er det viktig at pasienten har fastet i minimum fire timer i forkant av undersøkelsen. Ved undersøkelser av organer i bekkenområdet er det viktig at pasienten har full urinblære. Nærmere beskjed om dette gis i innkallelsen til undersøkelsen.


CT (computer tomografi)

Med CT-undersøkelse kan man påvise eventuell sykdom eller skade og gjøre kontrollundersøkelser av tidligere påvist sykdom eller skade. CT kan også brukes til veiledning i forbindelse med visse behandlinger og for å ta vevsprøver av et aktuelt område (biopsi). 

For å kunne gjennomføre en undersøkelse må pasienten klare å ligge rolig i tiden undersøkelsen tar. Bevegelse hos pasienten gir redusert bildekvalitet.

Vi tilbyr CT av:

 • Hode, med og uten intravenøs kontrast
 • Nakke og hals med og uten intravenøs kontrast
 • Toraks (hjerte/ lunge) og abdomen, med og uten intravenøs kontrast
 • CT hjerte
 • CT Kolografi (Tykktarm)
 • Bekken og hofter
 • Skjellet i over- og underekstremiteter
 • Ryggraden
 • Biopsi av flere forskjellige lesjoner i lunge, mage og skjelettet 
 • Angiografi av hode, hals, toraks og under- og overekstremiteter
 • Urinsyregikt
 • 3d modell av proteser i ankel, skulder og albue

Forberedelse

CT brukes til å ta bilde av skjelettet og de fleste organene. Forberedelsen avhenger av problemstillingen. Hvilke type forberedelser som kreves før undersøkelsen får pasienten opplyst om i innkallingsbrevet.

 

I forkant av undersøkelser av mage og bekken må pasienten ofte drikke rikelig med tynn væske som vann eller saft. Dette er fordi det skal være enklere å se tarm og urinblære på bildene. Enkelte ganger er det nødvendig at væsken er blandet ut med røntgenkontrast. Pasienten får utdelt drikke ved ankomst til avdelingen, og skal normalt drikke fra en til to timer.

 

Avhengig av hvilken undersøkelse som skal utføres, kan pasienten bli bedt om å unngå visse medisiner i en periode. Fasting i forkant av en undersøkelse kan være aktuelt, og for enkelte undersøkelser er det nødvendig at pasienten har tømt tarmen.

 

Enkelte CT-undersøkelser gjøres med intravenøs kontrast.  Kontrasten settes i en vene gjennom en venekanyle. Kontrasten gjør at de indre organene og blodårene kan fremstilles mye bedre enn om undersøkelsen skulle vært gjort uten kontrast. Enkelte pasienter må ta en blodprøve før CT- undersøkelsen. Dette vil eventuelt stå i innkallingsbrevet.

 

CT kolografi

CT kolografi er undersøkelse av tykktarmen (colon). I forkant av denne undersøkelsen skal pasienten bruke legemidler for å tømme tarmen, slik at det er minst mulig innhold i tarmen ved undersøkelsen. Pasienten skal også drikke røntgenkontrast slik at eventuelle rester i tarmen blir fargelagt.

 

Ved denne CT-undersøkelsen vil pasienten få et tynt rør i endetarmen. Røret benyttes til å sette inn CO2 eller kullsyregass for å blåse opp tarmen. Når tarmen er blåst opp er det enklere å se tarmveggen. Etter undersøkelsen vil gassen tas opp gjennom tarmen og pustes ut. Etter en time er all gassen borte og du vil ikke merke noen luftsmerter. Denne undersøkelsen gjennomføres med intravenøs kontrast (se beskrivelse over). 

Før undersøkelsen vil du motta et brev med detaljert informasjon om hvordan du skal forberede deg til undersøkelsen.

 

CT av hjertet (koronar angiografi)

Dette er en CT-undersøkelse av hjertets kransarterier - arteriene som forsyner hjertemuskelen med blod. Undersøkelsen er først og fremst egnet til å fastslå om kransarteriene har begynt å bli tette, eller er helt tette. Dett kan gi en indikasjon på om det er en årsak til eventuelle brystsmerter. Pasienter som får påvist trange arterier i hjertet, kan bli henvist videre med tanke på utblokking av blodåren. CT av hjertet kan tilbys pasienter med henvisning fra spesialist i hjertesykdommer.

 

Denne CT-undersøkelsen kan også påvise forkalkning i arteriene i hjertet - noe som for øvrig er helt vanlig i høyere alder. Dersom det er mye forkalkninger, er det ikke alltid undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt.

 

Intravenøs kontrast settes gjennom et tynt plastrør inn i en vene. Bildene blir tatt når kontrasten kommer til hjertets kransarterier, slik at disse fremstilles. For at undersøkelsen skal kunne gjennomføres er det viktig at hjertet slår jevnt og rolig. Det er derfor ofte nødvendig at pasientene tar et medikament i forkant av undersøkelsen, som gjør at pulsen blir lavere. For å oppnå en roligere puls benyttes oftest tabletter, og/eller et intravenøst medikament.


CT veiledet biopsi

Dette er en steril undersøkelse av ulike lesjoner enten i lungene og magen eller i skjelettet. Vi tar prøver av lesjonene med veiledning av CT bilder. Prøvene blir tatt av en radiolog med en lang tynn nål. Det er vanligvis ikke smertefullt og pasienter får lokalbedøvelse. Etter en biopsi er det vanlig at pasienten blir liggende til observasjon før hjemreise.

 

Etter undersøkelse  

Pasienter som får kontrast må belage seg på å vente i ca. 30 minutter etter undersøkelsen. Dette er for å kontrollere at pasienten ikke får en akutt allergisk reaksjon på kontrastmiddelet. Mindre allergiske reaksjoner kan oppstå inntil en uke etter undersøkelsen. Ved slike reaksjoner kan pasienten kontakte Radiologisk avdeling eller fastlegen.

Svar på undersøkelsen blir sendt til henvisende lege.

MR (magnetisk resonans tomografi)

MR er en radiologisk undersøkelsesmetode som benytter et kraftig magnetfelt, radiobølger og en kraftig datamaskin. Normalt kan de fleste gjennomføre en MR-undersøkelse, men det finnes unntak. Dette gjelder pasienter med:

 • Pacemaker 
 • Nevrostimulator 
 • RF-styrt blærekontrollsystem 
 • Cochleaimplantat 
 • Brystimplantat med magnetisk ventil 
 • Ferromagnetiske anurismeklips på blodårer 
 • Fremmedlegeme av metall i øyet 
 • Klaustrofobi (se under)

Det unngås helst å undersøke gravide pasienter i første trimester, dersom det ikke er høyst nødvendig. For å kunne gjennomføre en undersøkelse må pasienten klare å ligge rolig i tiden undersøkelsen tar. Bevegelse hos pasienten gir redusert bildekvalitet. Dersom pasienten er operert i hjertet med utblokking og eventuelt stenting eller har satt inn kunstige blodårer, kan pasienten undersøkes, men det bør være minst to måneder siden operasjonen ble gjennomført.

 

Forberedelser

Normalt er det ingen forberedelser i forkant av en MR- undersøkelse. Undersøkelser som ERCP (galleganger og bukspyttkjertel) og tynntarm krever noe forberedelse. Dette vil pasienten får nærmere informasjon om i innkallingsbrevet for undersøkelsen. 

Enkelte MR-undersøkelser gjennomføres med intravenøs kontrast. Kontrasten settes i en vene, gjennom et tynt plastrør. Enkelte pasienter må ta en blodprøve i forkant av MR- undersøkelsen. Dette vil stå i innkallingsbrevet.

 

Dersom pasienten har klaustrofobi og tror at det kan bli vanskelig å ligge inne i MR-maskinen, bør pasienten diskutere dette med sin fastlege. Fastlegen kan skrive ut en resept på et beroligende medikament, slik at pasienten kan klare å gjennomføre undersøkelsen. På Radiologisk avdeling er ikke slike medikamenter tilgjengelige.

 

Gjennomføring

Når pasienten ankommer MR-laboratoriet må alle fremmedlegemer av metall fjernes. Metall kan føre til redusert bildekvalitet. En radiograf kontrollerer pasienten før vedkommende får gå inn i MR-rommet. Dersom pasienten må kle av seg, har vi tøy til utlån.

 

Pasienten ligger inne i MR-maskinen gjennom undersøkelsen. Maskinen lager kraftige bankelyder, og det blir derfor tilbudt hørselvern eller hodetelefoner. Via høyttaler og mikrofon kan pasienten kommunisere med personalet. Ved enkelte undersøkelser av armer og ben sitter pasienten i en komfortabel stol utenfor maskinen, og har kun delen som skal undersøkes inne i maskinen. Tiden MR-undersøkelsen tar avhenger av hvor stor del av kroppen som skal undersøkes.

 

Etter undersøkelse

Pasienter som får kontrast må belage seg på å vente 30 minutter etter undersøkelsen. Dette er for å kontrollere at pasienten ikke får en allergisk reaksjon på kontrastmiddelet. Mindre allergiske reaksjoner kan oppstå inntil en uke etter undersøkelsen. Ved slike reaksjoner kan pasienten kontakte Radiologisk avdeling eller fastlegen.

 

Svar på undersøkelsen blir sendt til henvisende lege.

Svarrutiner

Når undersøkelsen er utført blir bildene gransket av en radiolog. Normalt er det kun henvisende lege som får svar på undersøkelsen, og som er ansvarlig for å informere pasienten om resultatet. Enkelte ganger er det nødvendig å sammenlikne de nye bildene med tidligere bilder tatt ved andre sykehus eller institutter. Disse bildene må først innhentes.

 

Det regnes ca en uke før henvisende lege får svar på undersøkelsen.

Henvisende lege blir kontaktet på telefon dersom det foreligger funn som raskt krever videre vurdering.

 

Alle bilder blir lagret elektronisk på Radiologisk avdeling.

Pasienter kan få med seg en CD med bildene, samme dag som bildene ble tatt. En CD kan også bestilles i etterkant. Pasienten må betale for en slik CD.


Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Hovedinngangen Diakonveien 12
Rett innenfor resepsjonsområdet
Telefon
22 45 48 00
Postadresse
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Somatikk og administrasjon - Diakonhjemmet Sykehus
Besøksadresse
Diakonveien 12, 0370 Oslo(Kart)
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
E-post

Google Street View - Steinerud

Parkering Steinerud

​Det er gjesteparkering på oppmerkede plasser øst for hovedinngangen og sør for inngangen til poliklinikkene. Avgiftsbelagte ladestasjoner for el-biler finner du på plassene sør for poliklinikken. Du kan stoppe for å sette av passasjerer rett vest for hovedinngangen og foran poliklinikkene. Maks parkeringstid der er ti minutter.

Ordinære gjesteplasser er avgiftsbelagte i tidsrommet kl. 8–17 alle dager unntatt søndag. Pris: Kr. 25 pr time, maks betalt P-tid er åtte timer.
Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede parkerer gratis på oppmerkede plasser.

Parkeringsplasser for vareleveranser til sykehuset er vest for hovedinngangen (til kjøkkenet) og ved vareleveringen på sørsiden. Disse plassene er ikke avgiftsbelagte, men begrenset til 15 minutter.

Eventuell klage på kontrollavgift sendes til Park Nordic - se lenke her

Slik kommer vi til Steinerud

​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse) og poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

Bil: Fra Majorstuen kjør Sørkedalsveien i retning Smestad. Ta til høyre inn Diakonveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar og følg veien ca. 500 meter til parkeringsplass. Skal du til inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): Ta til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter, deretter til høyre inn Reidar Kobros vei Google maps.

Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du da inn Reidar Kobros vei.

T-bane: Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon, linje 2 eller 3 til Borgen stasjon.  

Buss:  Nr 46 til Frøensalleen eller nr 45 til Volvat.

Praktisk informasjon

Besøkstider/visittider

For å ivareta smittevernhensyn, er det innført et generelt besøksforbud fra 2.  oktober.  Kun pasienter som trenger ledsager kan ha pårørende med inn i sykehuset.
Ved spesielle behov, må besøkende avklare med aktuell enhet om besøk kan gjennomføres.

Fysisk helse og administrasjon på Steinerud

 • Alle sengeenheter: Kl. 14.00 -18.00

 • Postoperativ/intensiv: Kl. 12.30 - 14.30 og 17.00 - 19.30.  Merk: Nyopererte pasienter kan ikke få besøk på operasjonsdagen mens de ligger på overvåkningen

 • Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR): Gjør avtale med den enkelte pasient

Barn er velkommen sammen med voksne. Personer med feber, forkjølelse eller andre infeksjoner bør ikke besøke innlagte pasienter. Ved tvil, kontakt personalet.

Psykisk helse Vinderen

 • Hverdager kl. 16.00 - 21.00
 • Helger hele dagen fram til kl. 21.00

Besøkstidene er veiledende og kan tilpasses.

Alderspsykiatrisk avdeling Tåsen
Fleksibel besøkstid, avtal individuelt med pasient og behandlere.

Betaling, egenandel og frikort

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. 

Oversikt over  egenanndeler på Helsenorge.no 


Blodprøver

Avdeling for medisinsk biokjemi betjener pasienter innlagt i sykehuset, polikliniske pasienter og pasienter fra flere sykehjem i sykehusets sektor. Via lenken under finner du praktisk informasjon om tjenesten.

Avdeling for medisinsk biokjemi
Åpningstider:
Mandag – fredag: kl. 07.30 – 15.30
Lørdag/søndag/helligdag: STENGT 
(Onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften: kl. 07.30 – 12.00)

Timebestilling ikke nødvendig
Unntak: Glukosebelastning Tlf. 22 45 15 70

På Diakonhjemmet Sykehus kan pasienter få prøveresultatet dersom de henvender seg om dette.

Blomster og parfyme

​Noen får allergiske reaksjoner av enkelte blomster og parfymer. Vi ber deg ta hensyn til dette. Vi oppfordrer pårørende til å velge blomster til alles glede. Les mer via lenken under.

Blomster på sykehus


Finn oss

Steinerud
Fysisk helse og poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

I Pastor Fangens vei 18 på Tåsen finner du Alderspsykiatrisk avdeling. 

Vinderen
På Vinderen finner du: 
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP Vest) 
 • Senter for Psykofarmakologi (SFP)
 • Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Frivillighet og sykehusverter

​Diakonhjemmet Sykehus har lenge benyttet frivillige som et supplement til de oppgavene som profesjonelle ansatte utfører. Vi søker flere frivillige til ulike oppgaver. Kanskje finner du noe som passer for deg? I forbindelse med koronasituasjonen har vi ekstra behov for frivillige. Les mer her

Hva kan frivillige bidra med?

Sykehusvertene har tilhold i hovedinngangen og i poliklinikkområdet på Steinerud, der de kan hjelpe deg med å finne fram på sykehuset, følge til og fra poliklinikker og behandlingssteder eller følge ut til taxi. Sykehusvertene er synlige i sine røde vester eller mørke blå sykehuskitler. Ta kontakt om du har behov for hjelp.  

Frivillige posthjelpere engasjeres også på faste sengeposter noen timer i uken og gjør da enkle oppgaver som for eksempel å dele ut matbrett og holde orden på postens kjøkken. Andre frivillige kan være med på våketjeneste hvor de sitte ved sengen til pasienter som kan ha behov for et ekstra nærvær. Noen bruker litt av sin tid til enkelt vedlikehold, og egne Kirkeverter kommer på søndager og hjelper pasienter til og fra sykehuskirken.

De frivillige skal selvsagt ikke overta de ansattes oppgaver og funksjoner, men bidra med det lille ekstra som gjør at pasienter og pårørende får et godt møte med sykehuset.

Vi trenger flere frivillige. Kunne du tenke deg å melde deg til en av disse oppgavene, ta kontakt med sykehusdiakon Gudmund Johnsen Wisløff, GudmundJohnsen.Wisloff@diakonsyk.no   

Frivillighet ved Diakonhjemmet Sykehus

Gavekonto

Noen ønsker å gi små eller store gaver til sykehuset, dette er vi svært takknemlige for. 

Ønsker du å gi en gave?
Diakonhjemmet Sykehus har gavekonto 7038 05 28426

Hjertelig takk om du ønsker å gi noe.

Henvendelse til sykehuset

​Sykehusets e-postadresse er postmottak@diakonsyk.no.

E-postmottaket er betjent mandag-fredag kl. 09.00 – 15.00. All e-post blir journalført og arkivert i henhold til gjeldende rutiner for saksbehandling.

NB: Ikke send sensitiv informasjon av personlig eller medisinsk karakter i e-post. Du kan heller ikke endre eller avlyse timeavtaler per e-post. Du kan endre eller avlyse timeavtaler i MinJournal (nede siden 15.09.20 som et sikkerhetstiltak), eller ring sykehuset på telefon 22 45 15 00, så vil sentralbordet sette deg over til riktig avdeling. 

Ønsker du å komme med ris eller ros eller spørsmål eller annet, kan du henvende deg skriftlig til:  

Diakonhjemmet Sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Vær oppmerksom på følgende
Sykehuset skal i henhold til krav til informasjonssikkerhet ikke videresende eller besvare henvendelser som inneholder helseopplysninger eller informasjon om pasientforhold, per e-post. E-post er ikke en sikker kommunikasjonsmåte, og vi ønsker ikke at opplysninger om deg skal komme på avveie. Slike henvendelser videreformidles internt ved sykehuset per papir, og behandlingstid må påregnes.

Se Helsenorge.no: Klage og erstatning

Journalinnsyn/Min journal

​Pasientjournalen inneholder opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, informasjon som er gitt og annet som kan være av betydning for den aktuelle behandlingen, eller for en eventuell senere behandling.

Les mer om pasientjournalen på www.helsenorge.no

Rett til innsyn i egen journal
13/5 2020: Pasienter knyttet til Diakonhjemmet Sykehus har foreløpig ikke anledning til å lese journalen sin elektronisk.  
Vi regner med å ha klar en slik tilgang i løpet av de nærmeste månedene.

Som pasient har du rett til innsyn i din journal og du har rett til å få forklart faguttrykk og annet av betydning for å forstå innholdet i journalen.

Du har også rett til å få utlevert loggen over hvem som har lest din journal.

I helt spesielle tilfeller kan helsepersonell nekte pasienten innsyn i hele eller deler av journalen. Pasienten kan klage på denne avgjørelsen til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Opplysningene i journalen er underlagt taushetsplikt. Pasienten kan derfor motsette seg at andre får innsyn i journalen.

Kopi av pasientjournal

Dersom du ønsker kopi av pasientjournal, må du fylle ut et skjema:
Skjema for innsyn i journal ved Diakonhjemmet sykehus

Skjemaet må undertegnes av pasienten eller den som har fullmakt, og sendes per post til:  

Diakonhjemmet Sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Vi gjør også oppmerksom på at man ikke kan sende sensitiv informasjon av personlig eller medisinsk karakter per e-post.

Har du spørsmål?
Ring Sentralbordet ved Diakonhjemmet sykehus 22 45 15 00. Hverdager fra kl 09.00 – 14.30


Kiosk og kafe

17.7.: Det er redusert serveringstilbud og redusert åpningstid i kiosk og kafe.
Mandag - fredag: Kl. 9 - 16
Helg og helligdager: kl 10 - 16

På Steinerud er det kiosk og kafé i 1. etasje ved hovedresepsjonen. Det finnes i tillegg automater med enkel mat og drikke i resepsjonsområdet. Åpningstider kiosk og kafé:

 • Mandag-fredag: kl. 9 - 15
 • Lørdag: kl. 10.30 - 17
 • Søndag: kl. 10.30 - 17
Det er ikke minibank på sykehuset. 


Media

​Pasienter som ønsker å uttale seg til media om sitt sykehusopphold står selvsagt fritt til å gjøre det. Sykehus er komplekse organisasjoner som det kan være vanskelig å orientere seg i. Pasienter er velkommen til å rådføre seg med helsepersonell eller sykehusets kommunikasjonsavdeling ved omgang med mediene.

Media bes ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen for å få bistand til å få avtaler med ledelse og aktuelt helsepersonell.

Kommunikasjonsavdelingen.aspx

Mobiltelefon, trådløst nettverk, sosiale medier

​Mobiltelefoner kan brukes fritt på sykehuset, bortsett fra i disse områdene: intensiv- og postoperativenheten, operasjonsstuer, Akuttmottaket, OBS-posten og dagkirurgen. Det er ikke tillatt å bruke telefonens kamera- eller lydopptaksfunksjoner inne i sykehusets lokaler. Se også regler for fotografering i sykehuset. Vis generelt hensyn ved bruk av mobiltelefon på sykehusets område, sett den gjerne på lydløs eller vibrering.

Det er trådløst nettverk på sykehuset som alle pasienter og besøkende kan benytte. 
Nettverksnavn: SykehusGjest. 

Stadig flere pasienter og pårørende deler sine opplevelser i sosiale medier. Husk da å ta hensyn til andre pasienter og til våre ansatte.

Huskeregler:

 • Ikke del informasjon om andre som det er sannsynlig
  at de selv ikke ville ha offentliggjort
 • Ikke publiser bilder eller identifiser andre uten at de
  har gitt tillatelse til det på forhånd
 • Hvis du er i tvil om noe er greit å skrive, ikke skriv det


 

Organisasjonsnummer

​Sykehusets organisasjonsnrummer er: 982 791 952 

Overnatting

​Noen pasienter trenger å overnatte utenfor sykehuset før innleggelse eller poliklinisk behandling. Det er dessverre ikke muligheter for overnatting på Diakonhjemmet. Det finnes pasienthotell som tilbyr overnatting for pasienter og pårørende, dette må man bestille selv. 


Ved behov for overnatting, kontakt en av følgende:

 • Gaustad hotell (tidligere Rikshospitalets pasienthotell): Telefon 23 25 24 00
 • Hotell Montebello (tidligere Radiumhospitalets pasienthotell): Telefon 23 25 24 00 
 • Ullevål sykehus, Pasienthotellet: Telefon 21 60 36 00

Pasienter oppfordres til å henvende seg til sitt lokale NAV-kontor før innleggelsen for å forhindre eventuelle misforståelser med hensyn til dekning av utgifter.

Ved akutte sykdomsproblemer før innleggelsen, kontakt sykehusets akuttmottak.

Parkering på sykehuset

Se GOOGLE  MAPS:

P-avgift

Ordinære gjesteplasser er avgiftsbelagte man. til lør. mellom kl 08.00 og 17.00 Pris: Kr. 25 pr time, maks betalt P-tid er åtte timer. 
Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede plasser.

ParkeringsinformasjonHvordan betale for parkering

Kontant
Man kan betale med mynter. Ubenyttet parkeringsavgift blir ikke refundert.

Betalingskort
Stikk inn kortet og velg beløp ved å trykke på verdiknappene. Ved å velge maksimal P-tid kan man avslutte betalingen når man forlater området ved å stikke kortet inn på nytt. Fordelen med denne betalingsformen er at man betaler kun for tiden man står parkert.

Appen EasyPark
Med denne tjenesten kan man betale med en egen App eller SMS. Appen kan lastes ned for iOS og Android og man kan få hjelp ved å ringe 03456.

SMS EasyPark
Send SMS til til 2410 med koden 0923 og bilens registreringsnummer. Eksempel: 0923 AB12345.
Betaling per SMS gir to timer parkeringstid, men kan avsluttes tidligere ved å sende stopp til 2410.
EasyPark-tjenesten koster 25% mer enn andre betalingsmåter og blir belastet mobilregningen. Med dagens pris blir dette kr. 32 pr time.

Appen Park Nordic
Denne appen er gratis. Se nærmere informasjon på parkeringsautomatene.


Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Hovedregelen er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra nærmeste behandlingssted.

Du velger selv hvordan du ønsker å reise som pasient, men velger du å ikke benytte deg av rimeligste rutegående alternativ, vil du kun få dekket beløp tilsvarende billigste rutegående transport.  Avstanden til behandlingsstedet må være minst tre kilometer, og reisen må koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transport.

Skal du til undersøkelse eller behandling, ordner du i utgangspunktet reisen selv. Du legger ut for reisen og søker om refusjon av dine utgifter i etterkant ved å sende inn reiseregningsskjema og nødvendig dokumentasjon. Originaldokumenter og kvitteringer som legges ved reiseregningsskjemaet vil ikke bli returnert).

Er det helsemessige årsaker til at du ikke kan benytte deg av rutegående transport, kan du få rekvisisjon til annen transport av din lege. Mangler det tilbud om rutegående transport, kan du få rekvisisjon til annen transport av ditt pasientreisekontor.

Du finner all nødvendig informasjon på pasientreiser.no
Du kan også ringe telefon 05515 

Prestetjeneste

​Sykehusprestene har bred kompetanse og lang erfaring i å møte mennesker i sorg, uro og krise. De er lyttende medmennesker og fagpersoner med taushetsplikt.

Diakonhjemmet Sykehus har tre prester og en sykehusdiakon. De betjener sykehusets medisinske, kirurgiske og psykiatriske sengeposter, samt poliklinikkene. Prestene har samtaler med pasienter, pårørende og ansatte. De arrangerer gudstjeneste hver søn- og helligdag, de tilbyr nattverd- og forbønnshandlinger ved sengen og seremonier ved avslutningen av livet og syninger ved behov.

Pasienter som tilhører andre religioner og livssyn, skal få kontakt med sitt samfunn når de ønsker det. Sykehuspresten vil være behjelpelig med å formidle slik kontakt.

Les mer på

Radiologi/røntgen

​Radiologisk avdeling ligger like ved hovedinngangen i Diakonveien 12. Du kan eventuelt bruke innngangen fra Reidar Kobros vei 5.
Avdelingen tilbyr bildediagnostisk behandling ved bruk av vanlig røntgen, CT, MR og ultralyd. 

Ekspedisjon/telefon betjent kl 08 - 15 i ukedagene.

Kveldsåpent noen dager i uken:
Røntgen poliklinikk:
man 0800-1700, tirs 0800-2130, ons 0800-1700, tor 0800-1500,
fre 0800-1500.

CT poliklinikk :
man 0800-2130, tirs 0800- 1500, ons 0800-2130, tors 0800-1500,
fre 0800-1500

MR poliklinikk:
man 0800-2130, tirs 0800-2130, ons 0800-2130, tors 0800-2130,
fre 0800-2130

Smittevern - hjelp oss å hindre smitte

På grunn av koronasmitten er det for tiden innført egne smittevernsregler, bl a med skallsikring av sykehuset og besøksrestriksjoner Les mer på forsiden.

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed.

Diakonhjemmet Sykehus arbeider for å forebygge spredning av bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Forekomsten av disse bakteriene er mye høyere i land utenfor Norden enn i Norge.

Du må kontakte fastlegen din før innleggelse eller poliklinisk konsultasjon, dersom du i løpet av de siste 12 månedene:

 • har arbeidet i helsetjenesten utenfor Norden
 • har fått tannbehandling utenfor Norden
 • har fått behandling på sykehus utenfor Norden
 • har fått poliklinisk kirurgisk behandling utenfor Norden
 • har kronisk eksem, sår eller hudinfeksjon og har oppholdt deg sammenhengende i mer enn seks uker utenfor Norden
 • har oppholdt deg i flyktningeleir eller barnehjem utenfor Norden
 • tidligere har vært smittet av resistent mikrobe eller bodd i samme husstand som en som er smittet av resistent mikrobe
 • har besøkt eller arbeidet i svinefarm utenfor Norge

I disse tilfellene må du be fastlegen vurdere om undersøkelse for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika er påkrevd.

Dersom undersøkelsen er nødvendig, vil denne være gratis og du skal ikke betale egenandel. Be fastlegen om å sende kopi av prøvesvaret til sykehuset.

Ved spørsmål kan du ta kontakt med din fastlege eller med sykehusets smittevernrådgiver.Sykehuskirke og Stillerom

​På Steinerud er det en sykehuskirke og et stillerom som alltid er åpne. Her er du velkommen til en rolig stund. Spør gjerne i resepsjonen om hvor du finner disse rommene. Det er også et stillerom i hovedbygningen på Vinderen som er tilgjengelig for alle.

I kapellet* kan prestene tilby båreandakter i forbindelse med overføring til begravelses-/bisettelsessted.

*ligger ved nordvestre hjørne av sykehuset, der Diakonveien og Reidar Kobros vei møtes.

Tolketjeneste

​Sykehus har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov kan du ringe sykehuset og be om at det bestilles tolk. Tolketjenesten er gratis for pasienten. Du kan ha rett til tolk selv om du snakker norsk til daglig.

 • Bare en kvalifisert tolk skal brukes som tolk.
 • Barn eller andre familiemedlemmer skal ikke brukes som tolk.
 • Helsepersonell har plikt til å vurdere om det er behov for tolk.
 • Helsepersonell har plikt til å gi helsehjelp på en forsvarlig måte og sikre at det er god informasjon og kommunikasjon.
 • Hvis du har begrensede norskkunnskaper kan det hende at det er behov for tolk for å sikre at alt som blir sagt blir forstått.
 • Hvis du ikke kan møte til avtalt time, må du avbestille senest 24 timer i forveien. Hvis ikke, må du likevel betale for konsultasjonen. Det er særlig viktig å huske på dette når tolk er bestilt.

Verdisaker

​Sykehuset tar ikke ansvar for penger og verdisaker som oppbevares på pasientrommene og er normalt ikke erstatningspliktig for pasienters eiendeler som blir ødelagt/borte. Sykehuset anbefaler derfor våre pasienter ikke å ta med verdisaker, smykker eller større pengebeløp. Personlige eiendeler oppbevares på eget ansvar under sykehusoppholdet med mindre det deponeres i sykehusets forvaring.

Videokonsultasjon - brukerveiledning for pasienter

​Til deg som er tilbudt videokonferanse med en behandler på Diakonhjemmet Sykehus. Følg instruksjonen via lenken under for å koble deg opp.

Videokonsultasjon - brukerveiledning for pasienter


CThttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/ctCTCCTCTCTCT
MRhttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/mrMRMMR-undersøkelseMR-undersøkelseMR-undersøkingMR-undersøkelse
Røntgen av brystkassenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/rontgen-av-brystkassenRøntgen av brystkassenRGeahppáid røntgenRøntgen av lungeneRøntgen av lungeneRøntgen bryst (thorax)
Røntgen av skjelettethttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/rontgen-av-skjelettetRøntgen av skjelettetRRøntgen av skjelettetRøntgen av skjelettetRøntgen av skjelettetRøntgen av skjelettet
Ultralydhttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/ultralydUltralydUUltralydUltralydUltralydUltralyd

Enhet for radiografihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/enhet-for-radiografiEnhet for radiografi
Radiologisk kontorhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/radiologisk-kontorRadiologisk kontor

Fant du det du lette etter?