Revmatologisk avdeling

Koronaviruset
Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus er en av de største revmatologiske avdelingene i landet, og vi har regionssykehusansvar for Helse Sør-Øst. Nå har vi samlet kunnskapen om koronaviruset og gir råd om hvordan pasienter med inflammatoriske leddsykdommer skal forholde seg i den krevende tiden vi er inne i. Les mer om dette i nedtrekksmenyen under "Mer om Revmatologisk avdeling".


Mer om Revmatologisk avdeling

Revmatologisk avdeling

Koronaviruset

Revmatologisk avdeling har landets fremste eksperter på behandling av inflammatorisk revmatisk leddsykdom. Nå har de samlet kunnskapen om koronaviruset og gir råd om hvordan pasienter med inflammatoriske leddsykdommer skal forholde seg i den krevende tiden vi er inne i.

Hovedkonklusjonen er at det per i dag ikke finnes kunnskap som tilsier at pasienter skal stoppe eller trappe ned antirevmatisk behandling (immunsupprimerende behandling). Våre eksperter har tatt for seg en rekke problemstillinger og via lenkene under finner du alle deres råd. 


Kort om oss

Revmatologisk avdeling er ansvarlig for behandlingstilbudet innenfor revmatologi for hele Oslo by og har regionsykehusansvar for Helse Sør-Øst. På Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus behandler vi revmatiske ledd- og ryggsykdommer og artrose. OUS/Rikshospitalet behandler voksne med bindevevs- og vaskulittsykdommer og er ansvarlige for behandlingstilbudet for alle barn med revmatiske sykdommer. Ordningen med fritt sykehusvalg gjør at vi tar imot pasienter fra andre steder i landet.


De nasjonale tjenestene Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR) og Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) er tilknyttet Revmatologisk avdeling.


Henvisning

For å komme til undersøkelse hos oss må man ha en henvisning, den får man vanligvis fra fastlegen sin. På bakgrunn av hva som står i henvisningen gjør vi en vurdering av om og når du skal innkalles til time hos oss. Dersom vi vurderer at det haster å komme til undersøkelse hos oss ringer vi og avtaler time en av de nærmeste dagene.


Til henvisende leger

Dette avsnittet er først og fremst skrevet for henvisende leger, men personer som er eller skal til utredning for en revmatisk sykdom kan også finne relevant informasjon her. Vi ønsker å gi pasientene et best mulig medisinsk tilbud. Gode henvisninger hjelper oss i stor grad til rett vurdering av hastegrad. De sykeste pasientene får tilbud om time i løpet av få dager. Ved behov kan fastlegen ta direkte kontakt med oss på telefonnummer 22 45 15 40. 


En henvisning bør inneholde informasjon om:

 • Hensikten med henvisningen, gjerne tentativ diagnose.
 • Tidligere revmatiske sykdommer, kort om eventuell behandling.
 • Andre tidligere/kroniske sykdommer av betydning.
 • Aktuell sykehistorie.
 • Informasjon om revmatisk sykdom i pasientens familie
 • Symptomer: Smerter og stivhet i ledd og/eller rygg. Oppgi hvilke ledd som er affisert, og varighet på symptomene.
 • Aktuelle kliniske funn, som hovne ledd, mulig synovitt og redusert bevegelighet.
 • Aktuelle blodprøvesvar: CRP, SR, anti-CCP, ANA, RF. Urinsyre. HLA B27 der det er indisert.
 • Resultat av billeddiagnostikk av rygg/ledd der det foreligger.
 • Faste medisiner.

Det er en stor fordel for oss å motta all informasjon samlet. Dersom det er bestilt supplerende undersøkelser av fastlege (for eksempel blodprøver og radiologi) ber vi om at henvisningen sendes når disse svarene foreligger og kan legges ved henvisningen.


Ved sterk mistanke om inflammatorisk leddsykdom anbefaler vi å henvise til revmatologisk poliklinikk uten å gjøre billeddiagnostisk utredning på forhånd.

Ved akutt artritt hos tidligere leddfrisk pasient eller artritt med sterke smerter og/eller nedsatt allmenntilstand anbefaler vi å konferere med vakthavende revmatolog for snarlig vurdering. 

Tverrfaglig tilbud

På Revmatologisk avdeling er vi opptatt av å gi den beste behandlingen, og det innebærer at når det er behov for det kan man få oppfølging av en eller flere av disse faggruppene:

 • Leger
 • Sykepleiere
 • Fysioterapeuter
 • Ergoterapeuter
 • Psykologer
 • Sosionomer
 • Farmasøyter
 • Sekretærer 

Vår poliklinikk: Senter for ortopedi og revmatologi (SOR)


SOR er poliklinisk senter for pasienter med sykdom og skader i bevegelsesapparatet. Det vil si at dersom du skal til Diakonhjemmet Sykehus for utredning eller behandling av en inflammatorisk revmatisk leddsykdom, eller ortopediske tilstander, så skal du til SOR.


Hvor finner du SOR på sykehuset?

Du kan komme til SOR på to måter. Den ene veien er fra Reidar Kobros vei og inngangen er merket "Poliklinikker". Gå til ventre rett etter inngangen og registrer deg i resepsjonen slik at vi vet du har kommet.  Du kan også gi inn ved hovedresepsjonen på Diakonhjemmet Sykehus i Diakonveien 12 og følge skiltene til SOR.


Avbestilling og endring av timeavtalen

Avtalte timer må avbestilles eller endres senest 24 timer i forkant. Avbestilling senere enn dette belastes med et gebyr som må betales selv om du har frikort. 


 • Timer på mandager må avbestilles eller endres før kl. 12.00 på fredagen før. 
 • Vil du avbestille eller endre timen kan du ringe oss på 22 45 15 40 (tast 2), eller gjøre det via nettsiden "Min journal", se lenke nedenfor.


Telefontid med sykepleier

På hverdager fra kl. 09.30 til kl. 11.30 (torsdager fra kl. 10 - kl. 11.30) har vi en sykepleier tilgjengelig som kan svare på medisinske spørsmål på telefon. Ring 22 45 15 40. Dette er et tilbud til pasienter som får behandling hos oss for revmatiske sykdommer.


Revmatologisk sengepost


Revmatologisk sengepost består av et døgntilbud, et dagtilbud og en infusjonsvirksomhet. Til sengeposten kommer pasienter til utredning, eller for å få behandling for sin revmatiske sykdom. Vi har seks senger på sengeposten, og pasienter som kommer til oss kommer enten på døgnopphold med overnatting, eller dagopphold. Døgnopphold varer som regel fra et til tre døgn. 

Pasienter som skal på dagopphold på Revmatologisk sengepost må forvente å være her fram til klokken 16.00 på den aktuelle dagen. Du trenger ikke ha med seg noe spesielt, men det kan bli noe ventetid, så en god bok anbefales. 


Tverrfalig

For å kunne gi den beste behandlingen er vi opptatt av å jobbe tverrfaglig. Det vil si at dersom det er behov for det vil pasienter som kommer til oss møte behandlere fra forskjellige yrkesgrupper, for eksempel fysioterapeuter og ergoterapeuter i tillegg til leger og sykepleiere. Dette er en individuell vurdering som gjøres for den enkelte pasient. Med mindre det er avtalt oppfølging kun med sykepleier, vil pasientene alltid møte både lege og sykepleier på oppfølgingstimer.

Forberedelser

Husk å ta med liste over alle medisiner som du bruker. Denne listen får du fra fastlegen din. Hvis du bruker hormontabletter, som p-piller, tabletter mot overgangsalder eller benskjørhet, inhalasjonsmedisin eller insulinpenn så må du ha med dette når du kommer til oss.


For å få best mulig utbytte av oppholdet får pasienter som kommer til døgn- eller dagopphold hos oss får tilsendt et spørreskjema før oppholdet starter. Hensikten er å reflektere over disse spørsmålene i forkant av oppholdet:

 • Hvilke forventninger har du til innleggelsen?
 • Hva ønsker du å få avklart under oppholdet?
 • Har du noen utfordringer knyttet til din revmatiske sykdom for tiden?

Verdisaker

Vi anbefaler at du ikke tar med verdisaker. Penger og andre verdisaker kan eventuelt oppbevares i sykehusets safe, og personalet kan hjelpe deg med dette dersom du ønsker det. Sykehuset har ikke erstatningsansvar for tapte eiendeler.


Kontakt

Revmatologisk sengepost kan kontaktes via sentralbordet, på telefonnummer 22 45 15 00.


Avbestilling og endring

Dersom du ikke har anledning til å møte som avtalt til dag- eller døgnopphold er det viktig å gi beskjed om dette i god tid, senest 24 timer i forkant.  Vi har mange pasienter på venteliste hos oss, så vær derfor oppmerksom på at dersom man avbestiller eller utsetter dag- eller døgnopphold må man påregne noe ventetid for ny avtale.


 • Avtaler på mandager må avbestilles eller endres før kl. 12.00 på fredagen i forkant. 


 • Avbestilling eller endring av tidspunktet for oppholdet kan enten gjøres ved å ringe Revmatologisk sengepost via sentralbordet, på 22 45 15 00, eller via nettsiden "Min journal", se lenke nedenfor.


Infusjonsbehandling

En del mennesker med revmatiske sykdommer behandles med biologiske legemidler som skal ta intravenøst, det vil si at man får medisinen direkte i blodåren. Dette skjer på en egen enhet på Diakonhjemmet Sykehus, et infusjonsrom, som man kommer til ved å følge skiltene til "Revmatologisk sengepost". På infusjonsrommet er det kaffe, te og internett tilgjengelig.


Blodprøver

Alle som skal til oss for å få infusjon må ha tatt en blodprøve maks en uke i forkant av infusjonen. Dersom blodprøven ikke er tatt på Diakonhjemmet Sykehus må du ha med prøvesvarene til oss i forkant av timen. Dersom du ikke har tatt blodprøven i forkant, eller ikke har med prøvesvarene, vil det ikke være mulig å få infusjon som avtalt den dagen.


Spørreskjema og samtale med sykepleier

Før man får infusjon må alle pasienter fylle ut et spørreskjema, og en sykepleier vil også ha en samtale med deg. Grunnen til dette er at vi må avklare om det skulle være noen grunn til at du ikke bør få infusjon. Typiske ting vi trenger svar på er om du har fått medisinsk behandling, tannbehandling eller tatt tattoveringer i utlandet i det siste, om du har vært syk, har feber eller om det er noen andre ting som har skjedd som det er viktig at vi vet om. Samtalen med sykepleier er også viktig for å finne ut av om du har fått en infeksjon eller alvorlige bivirkninger av den pågående behandlingen.


Kontakt

Ønsker du å ta kontakt med oss kan du ringe Revmatologisk sengepost på telefonnummer 22 45 15 00.


Avbestilling og endring av timeavtalen

Det er viktig å møte opp til avtalt time, og hvis man ikke har anledning til å komme ønsker vi beskjed så raskt som mulig. Det er mange pasienter som skal ha behandling hos oss, og dersom man avbestiller eller endrer timeavtalen må man påregne noe ventetid for ny time. Avtalte timer må avbestilles eller endres senest 24 timer i forkant. Avbestilling senere enn dette belastes med et gebyr som må betales selv om du har frikort. 


 • Timer på mandager må avbestilles eller endres før kl. 12.00 på fredagen før. 


 • Timer kan endres eller avbestilles ved å ringe oss på 22 45 15 00, eller via nettsiden "Min journal", se lenke nedenfor.Forskning

På Revmatologisk avdeling er forskningsaktiviteten høy, og vi deltar i og leder en rekke større og mindre forskningsprosjekter. Vårt mål er at forskning skal føre til bedre diagnostikk og behandling for pasienter med revmatisk sykdom.


Forskningaktiviteten på Revmatologisk avdeling har hatt jevn vekst siden første disputas i 1991. Årlig publiserer vi rundt femti til åtti artikler i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter, og de siste årene har forskere hos oss også publisert i noen av verdens mest annerkjente tidsskrifter, The Lancet og The BMJ. Siden 2008 har Revmatologisk avdeling hatt status som EULAR Centre of Excellence innen revmatologi, en internasjonal annerkjennelse av at forskningen vår holder høy faglig kvalitet. 


Brukermedvirkning i forskning

  
Forskere som også jobber som leger

På Revmatologisk avdeling jobber mange av forskerne våre også med pasientbehandling. På den måten får forskerne erfaring og ideer, de fanger opp aktuelle problemstillinger i klinisk praksis og de får innsikt i hvilke utfordringer pasienter møter i sin hverdag. Dette gir bedre forskning og bedre pasientbehandling.


Våre doktorgradsstudenter

På Revmatologisk avdeling jobber det også mange stipendiater med sine doktorgradsprosjekter. Vi er opptatt av å skape et godt miljø for stipendiatene, og sørger for at de både for faglig påfyll og veiledning.


Pasientdeltakelse i forskningsprosjekter

Det pågår i enhver tid flere forskningsprosjekter på Revmatologisk avdeling, noen leder vi mens andre er samarbeidsprosjekter med andre sykehus. Det betyr at du som kommer hit som pasient kan bli spurt om å delta i et forskningsprosjekt. Dette er selvfølgelig frivillig, og det er viktig at du etterspør informasjon som du føler at du trenger, enten fra våre leger eller sykepleiere, før du bestemmer deg for å delta.


Les forskningsnyheter på REVMAbloggen

Vil du lese forskningsnyheter fra Revmatologisk avdeling anbefaler vi deg å ta en titt på bloggen vår:


Hvilke pasienter skal til Diakonhjemmet Sykehus og hvem skal til Rikshospitalet?

Både Diakonhjemmet Sykehus og OUS/Rikshospitalet behandler pasienter med revmatologiske diagnoser, men sykehusene behandler forskjellige revmatiske sykdommer. Voksne pasienter med revmatiske leddsykdommer behandles på Diakonhjemmet Sykehus, mens voksne med bindevevs- og vaskulittsykdommer behandles på OUS/Rikshospitalet. OUS/Rikshospitalet er også ansvarlig for behandlingstilbudet for alle barn med revmatiske sykdommer. 


Nasjonale tjenester

To nasjonale tjenester er tilknyttet Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus.

Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR) 
NBRR tilbyr skreddersydd tverrfaglig rehabilitering for pasienter over 18 år med kronisk inflammatorisk revmatisk sykdom, både inflammatoriske leddsykdommer og bindevevssykdommer. Et opphold på enheten planlegges og gjennomføres i nært samarbeid mellom pasient og et spesialisert tverrfaglig team. Det tverrfaglige teamet består av revmatolog, fysioterapeut, sykepleiere, ergoterapeut, sosionom og psykolog. Samarbeid med innsøkende instans og lokale helsetjenester er en del av våre rutiner. Enheten har fem senger og rehabiliteringen er døgnbasert.
  
Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR ) 
NKRR samler, utvikler og formidler kunnskap om rehabilitering for mennesker med revmatiske sykdommer. Målet er å styrke det vitenskapelige grunnlaget for tverrfaglig behandling og rehabilitering for mennesker med revmatiske sykdommer gjennom forskning, fagutvikling, kompetansespredning og nettverksbygging.  I tillegg til utvikling og drift av en rekke fagutviklings- og forskningsprosjekter kan enheten bistå med veiledning, kurs og undervisning.
Medisinsk bibliotek

Medisinsk bibliotek er et fagbibliotek for ansatte ved alle sykehusets avdelinger.


Selvrapportering via internett

Selvrapportering via internett er et tilbud vi har til pasienter, hvor man kan besvare spørsmål om sykdom og helse i forbindelse med behandling og oppfølging ved Revmatologisk avdeling. Mulighet til å rapportere via denne løsningen gjelder kun dersom du har fått en sms fra oss med oppfordring til å svare på noen spørsmål i forbindelse med behandling og oppfølging ved Revmatologisk avdeling. Nettportalen krever innlogging med BankID.


 


Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Poliklinikken Senter for ortopedi og revmatologi (SOR)

Du kan komme til SOR på to måter. Den ene veien er fra Reidar Kobros vei og inngangen er merket "Poliklinikker". Gå til ventre rett etter inngangen og registrer deg i resepsjonen slik at vi vet du har kommet.  Du kan også gå inn ved hovedresepsjonen på Diakonhjemmet Sykehus i Diakonveien 12 og følge skiltene til SOR.

Kontakt oss på telefon:

(mandag til fredag: 08.00-15.15, lørdager og søndager: stengt)

Ortopedi, tlf: 22 45 15 35 
Revmatologi, tlf : 22 45 15 40. For medisinske spørsmål er sykepleier tilgjengelig 9.30 – 11.30 (torsdag 10.00 – 11.30)


Revmatologisk sengepost

Revmatologisk sengepost ligger i andre etasje på Diakonhjemmet Sykehus, og det er skiltet til sengeposten fra både hovedinngangen i Diakonveien og inngangen fra Reidar Kobros vei. 

Kontakt oss på telefon, via sentralbordet: 22 45 15 00 


Telefon
Revmatologi: 22 45 15 40 / Ortopedi: 22 45 15 35
mandag - fredag 08.00-15.15
lørdag - søndag Stengt
E-post
Postadresse
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Somatikk og administrasjon - Diakonhjemmet Sykehus
Besøksadresse
Diakonveien 12, 0370 Oslo(Kart)
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
E-post

Google Street View - Steinerud

Parkering Steinerud

​Det er gjesteparkering på oppmerkede plasser øst for hovedinngangen og sør for inngangen til poliklinikkene. Avgiftsbelagte ladestasjoner for el-biler finner du på plassene sør for poliklinikken. Du kan stoppe for å sette av passasjerer rett vest for hovedinngangen og foran poliklinikkene. Maks parkeringstid der er ti minutter.

Ordinære gjesteplasser er avgiftsbelagte i tidsrommet kl. 8–17 alle dager unntatt søndag. Pris: Kr. 25 pr time, maks betalt P-tid er åtte timer.
Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede parkerer gratis på oppmerkede plasser.

Parkeringsplasser for vareleveranser til sykehuset er vest for hovedinngangen (til kjøkkenet) og ved vareleveringen på sørsiden. Disse plassene er ikke avgiftsbelagte, men begrenset til 15 minutter.

Eventuell klage på kontrollavgift sendes til Park Nordic - se lenke her

Slik kommer vi til Steinerud

​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse) og poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

Bil: Fra Majorstuen kjør Sørkedalsveien i retning Smestad. Ta til høyre inn Diakonveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar og følg veien ca. 500 meter til parkeringsplass. Skal du til inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): Ta til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter, deretter til høyre inn Reidar Kobros vei Google maps.

Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du da inn Reidar Kobros vei.

T-bane: Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon, linje 2 eller 3 til Borgen stasjon.  

Buss:  Nr 46 til Frøensalleen eller nr 45 til Volvat.

Praktisk informasjon

Besøkstider/visittider

For å ivareta smittevernhensyn, er det innført et generelt besøksforbud fra 2.  oktober.  Kun pasienter som trenger ledsager kan ha pårørende med inn i sykehuset.
Ved spesielle behov, må besøkende avklare med aktuell enhet om besøk kan gjennomføres.

Fysisk helse og administrasjon på Steinerud

 • Alle sengeenheter: Kl. 14.00 -18.00

 • Postoperativ/intensiv: Kl. 12.30 - 14.30 og 17.00 - 19.30.  Merk: Nyopererte pasienter kan ikke få besøk på operasjonsdagen mens de ligger på overvåkningen

 • Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR): Gjør avtale med den enkelte pasient

Barn er velkommen sammen med voksne. Personer med feber, forkjølelse eller andre infeksjoner bør ikke besøke innlagte pasienter. Ved tvil, kontakt personalet.

Psykisk helse Vinderen

 • Hverdager kl. 16.00 - 21.00
 • Helger hele dagen fram til kl. 21.00

Besøkstidene er veiledende og kan tilpasses.

Alderspsykiatrisk avdeling Tåsen
Fleksibel besøkstid, avtal individuelt med pasient og behandlere.

Betaling, egenandel og frikort

Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Det er ulike egenandeler avhengig av type helsetjeneste. 

Oversikt over  egenanndeler på Helsenorge.no 


Blodprøver

Avdeling for medisinsk biokjemi betjener pasienter innlagt i sykehuset, polikliniske pasienter og pasienter fra flere sykehjem i sykehusets sektor. Via lenken under finner du praktisk informasjon om tjenesten.

Avdeling for medisinsk biokjemi
Åpningstider:
Mandag – fredag: kl. 07.30 – 15.30
Lørdag/søndag/helligdag: STENGT 
(Onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften: kl. 07.30 – 12.00)

Timebestilling ikke nødvendig
Unntak: Glukosebelastning Tlf. 22 45 15 70

På Diakonhjemmet Sykehus kan pasienter få prøveresultatet dersom de henvender seg om dette.

Blomster og parfyme

​Noen får allergiske reaksjoner av enkelte blomster og parfymer. Vi ber deg ta hensyn til dette. Vi oppfordrer pårørende til å velge blomster til alles glede. Les mer via lenken under.

Blomster på sykehus


Finn oss

Steinerud
Fysisk helse og poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

I Pastor Fangens vei 18 på Tåsen finner du Alderspsykiatrisk avdeling. 

Vinderen
På Vinderen finner du: 
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP Vest) 
 • Senter for Psykofarmakologi (SFP)
 • Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Frivillighet og sykehusverter

​Diakonhjemmet Sykehus har lenge benyttet frivillige som et supplement til de oppgavene som profesjonelle ansatte utfører. Vi søker flere frivillige til ulike oppgaver. Kanskje finner du noe som passer for deg? I forbindelse med koronasituasjonen har vi ekstra behov for frivillige. Les mer her

Hva kan frivillige bidra med?

Sykehusvertene har tilhold i hovedinngangen og i poliklinikkområdet på Steinerud, der de kan hjelpe deg med å finne fram på sykehuset, følge til og fra poliklinikker og behandlingssteder eller følge ut til taxi. Sykehusvertene er synlige i sine røde vester eller mørke blå sykehuskitler. Ta kontakt om du har behov for hjelp.  

Frivillige posthjelpere engasjeres også på faste sengeposter noen timer i uken og gjør da enkle oppgaver som for eksempel å dele ut matbrett og holde orden på postens kjøkken. Andre frivillige kan være med på våketjeneste hvor de sitte ved sengen til pasienter som kan ha behov for et ekstra nærvær. Noen bruker litt av sin tid til enkelt vedlikehold, og egne Kirkeverter kommer på søndager og hjelper pasienter til og fra sykehuskirken.

De frivillige skal selvsagt ikke overta de ansattes oppgaver og funksjoner, men bidra med det lille ekstra som gjør at pasienter og pårørende får et godt møte med sykehuset.

Vi trenger flere frivillige. Kunne du tenke deg å melde deg til en av disse oppgavene, ta kontakt med sykehusdiakon Gudmund Johnsen Wisløff, GudmundJohnsen.Wisloff@diakonsyk.no   

Frivillighet ved Diakonhjemmet Sykehus

Gavekonto

Noen ønsker å gi små eller store gaver til sykehuset, dette er vi svært takknemlige for. 

Ønsker du å gi en gave?
Diakonhjemmet Sykehus har gavekonto 7038 05 28426

Hjertelig takk om du ønsker å gi noe.

Henvendelse til sykehuset

​Sykehusets e-postadresse er postmottak@diakonsyk.no.

E-postmottaket er betjent mandag-fredag kl. 09.00 – 15.00. All e-post blir journalført og arkivert i henhold til gjeldende rutiner for saksbehandling.

NB: Ikke send sensitiv informasjon av personlig eller medisinsk karakter i e-post. Du kan heller ikke endre eller avlyse timeavtaler per e-post. Du kan endre eller avlyse timeavtaler i MinJournal (nede siden 15.09.20 som et sikkerhetstiltak), eller ring sykehuset på telefon 22 45 15 00, så vil sentralbordet sette deg over til riktig avdeling. 

Ønsker du å komme med ris eller ros eller spørsmål eller annet, kan du henvende deg skriftlig til:  

Diakonhjemmet Sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Vær oppmerksom på følgende
Sykehuset skal i henhold til krav til informasjonssikkerhet ikke videresende eller besvare henvendelser som inneholder helseopplysninger eller informasjon om pasientforhold, per e-post. E-post er ikke en sikker kommunikasjonsmåte, og vi ønsker ikke at opplysninger om deg skal komme på avveie. Slike henvendelser videreformidles internt ved sykehuset per papir, og behandlingstid må påregnes.

Se Helsenorge.no: Klage og erstatning

Journalinnsyn/Min journal

​Pasientjournalen inneholder opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, informasjon som er gitt og annet som kan være av betydning for den aktuelle behandlingen, eller for en eventuell senere behandling.

Les mer om pasientjournalen på www.helsenorge.no

Rett til innsyn i egen journal
13/5 2020: Pasienter knyttet til Diakonhjemmet Sykehus har foreløpig ikke anledning til å lese journalen sin elektronisk.  
Vi regner med å ha klar en slik tilgang i løpet av de nærmeste månedene.

Som pasient har du rett til innsyn i din journal og du har rett til å få forklart faguttrykk og annet av betydning for å forstå innholdet i journalen.

Du har også rett til å få utlevert loggen over hvem som har lest din journal.

I helt spesielle tilfeller kan helsepersonell nekte pasienten innsyn i hele eller deler av journalen. Pasienten kan klage på denne avgjørelsen til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Opplysningene i journalen er underlagt taushetsplikt. Pasienten kan derfor motsette seg at andre får innsyn i journalen.

Kopi av pasientjournal

Dersom du ønsker kopi av pasientjournal, må du fylle ut et skjema:
Skjema for innsyn i journal ved Diakonhjemmet sykehus

Skjemaet må undertegnes av pasienten eller den som har fullmakt, og sendes per post til:  

Diakonhjemmet Sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Vi gjør også oppmerksom på at man ikke kan sende sensitiv informasjon av personlig eller medisinsk karakter per e-post.

Har du spørsmål?
Ring Sentralbordet ved Diakonhjemmet sykehus 22 45 15 00. Hverdager fra kl 09.00 – 14.30


Kiosk og kafe

17.7.: Det er redusert serveringstilbud og redusert åpningstid i kiosk og kafe.
Mandag - fredag: Kl. 9 - 16
Helg og helligdager: kl 10 - 16

På Steinerud er det kiosk og kafé i 1. etasje ved hovedresepsjonen. Det finnes i tillegg automater med enkel mat og drikke i resepsjonsområdet. Åpningstider kiosk og kafé:

 • Mandag-fredag: kl. 9 - 15
 • Lørdag: kl. 10.30 - 17
 • Søndag: kl. 10.30 - 17
Det er ikke minibank på sykehuset. 


Media

​Pasienter som ønsker å uttale seg til media om sitt sykehusopphold står selvsagt fritt til å gjøre det. Sykehus er komplekse organisasjoner som det kan være vanskelig å orientere seg i. Pasienter er velkommen til å rådføre seg med helsepersonell eller sykehusets kommunikasjonsavdeling ved omgang med mediene.

Media bes ta kontakt med Kommunikasjonsavdelingen for å få bistand til å få avtaler med ledelse og aktuelt helsepersonell.

Kommunikasjonsavdelingen.aspx

Mobiltelefon, trådløst nettverk, sosiale medier

​Mobiltelefoner kan brukes fritt på sykehuset, bortsett fra i disse områdene: intensiv- og postoperativenheten, operasjonsstuer, Akuttmottaket, OBS-posten og dagkirurgen. Det er ikke tillatt å bruke telefonens kamera- eller lydopptaksfunksjoner inne i sykehusets lokaler. Se også regler for fotografering i sykehuset. Vis generelt hensyn ved bruk av mobiltelefon på sykehusets område, sett den gjerne på lydløs eller vibrering.

Det er trådløst nettverk på sykehuset som alle pasienter og besøkende kan benytte. 
Nettverksnavn: SykehusGjest. 

Stadig flere pasienter og pårørende deler sine opplevelser i sosiale medier. Husk da å ta hensyn til andre pasienter og til våre ansatte.

Huskeregler:

 • Ikke del informasjon om andre som det er sannsynlig
  at de selv ikke ville ha offentliggjort
 • Ikke publiser bilder eller identifiser andre uten at de
  har gitt tillatelse til det på forhånd
 • Hvis du er i tvil om noe er greit å skrive, ikke skriv det


 

Organisasjonsnummer

​Sykehusets organisasjonsnrummer er: 982 791 952 

Overnatting

​Noen pasienter trenger å overnatte utenfor sykehuset før innleggelse eller poliklinisk behandling. Det er dessverre ikke muligheter for overnatting på Diakonhjemmet. Det finnes pasienthotell som tilbyr overnatting for pasienter og pårørende, dette må man bestille selv. 


Ved behov for overnatting, kontakt en av følgende:

 • Gaustad hotell (tidligere Rikshospitalets pasienthotell): Telefon 23 25 24 00
 • Hotell Montebello (tidligere Radiumhospitalets pasienthotell): Telefon 23 25 24 00 
 • Ullevål sykehus, Pasienthotellet: Telefon 21 60 36 00

Pasienter oppfordres til å henvende seg til sitt lokale NAV-kontor før innleggelsen for å forhindre eventuelle misforståelser med hensyn til dekning av utgifter.

Ved akutte sykdomsproblemer før innleggelsen, kontakt sykehusets akuttmottak.

Parkering på sykehuset

Se GOOGLE  MAPS:

P-avgift

Ordinære gjesteplasser er avgiftsbelagte man. til lør. mellom kl 08.00 og 17.00 Pris: Kr. 25 pr time, maks betalt P-tid er åtte timer. 
Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede kan parkere gratis på oppmerkede plasser.

ParkeringsinformasjonHvordan betale for parkering

Kontant
Man kan betale med mynter. Ubenyttet parkeringsavgift blir ikke refundert.

Betalingskort
Stikk inn kortet og velg beløp ved å trykke på verdiknappene. Ved å velge maksimal P-tid kan man avslutte betalingen når man forlater området ved å stikke kortet inn på nytt. Fordelen med denne betalingsformen er at man betaler kun for tiden man står parkert.

Appen EasyPark
Med denne tjenesten kan man betale med en egen App eller SMS. Appen kan lastes ned for iOS og Android og man kan få hjelp ved å ringe 03456.

SMS EasyPark
Send SMS til til 2410 med koden 0923 og bilens registreringsnummer. Eksempel: 0923 AB12345.
Betaling per SMS gir to timer parkeringstid, men kan avsluttes tidligere ved å sende stopp til 2410.
EasyPark-tjenesten koster 25% mer enn andre betalingsmåter og blir belastet mobilregningen. Med dagens pris blir dette kr. 32 pr time.

Appen Park Nordic
Denne appen er gratis. Se nærmere informasjon på parkeringsautomatene.


Pasientreiser

​Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Hovedregelen er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra nærmeste behandlingssted.

Du velger selv hvordan du ønsker å reise som pasient, men velger du å ikke benytte deg av rimeligste rutegående alternativ, vil du kun få dekket beløp tilsvarende billigste rutegående transport.  Avstanden til behandlingsstedet må være minst tre kilometer, og reisen må koste mer enn lokal minstetakst med rutegående transport.

Skal du til undersøkelse eller behandling, ordner du i utgangspunktet reisen selv. Du legger ut for reisen og søker om refusjon av dine utgifter i etterkant ved å sende inn reiseregningsskjema og nødvendig dokumentasjon. Originaldokumenter og kvitteringer som legges ved reiseregningsskjemaet vil ikke bli returnert).

Er det helsemessige årsaker til at du ikke kan benytte deg av rutegående transport, kan du få rekvisisjon til annen transport av din lege. Mangler det tilbud om rutegående transport, kan du få rekvisisjon til annen transport av ditt pasientreisekontor.

Du finner all nødvendig informasjon på pasientreiser.no
Du kan også ringe telefon 05515 

Prestetjeneste

​Sykehusprestene har bred kompetanse og lang erfaring i å møte mennesker i sorg, uro og krise. De er lyttende medmennesker og fagpersoner med taushetsplikt.

Diakonhjemmet Sykehus har tre prester og en sykehusdiakon. De betjener sykehusets medisinske, kirurgiske og psykiatriske sengeposter, samt poliklinikkene. Prestene har samtaler med pasienter, pårørende og ansatte. De arrangerer gudstjeneste hver søn- og helligdag, de tilbyr nattverd- og forbønnshandlinger ved sengen og seremonier ved avslutningen av livet og syninger ved behov.

Pasienter som tilhører andre religioner og livssyn, skal få kontakt med sitt samfunn når de ønsker det. Sykehuspresten vil være behjelpelig med å formidle slik kontakt.

Les mer på

Radiologi/røntgen

​Radiologisk avdeling ligger like ved hovedinngangen i Diakonveien 12. Du kan eventuelt bruke innngangen fra Reidar Kobros vei 5.
Avdelingen tilbyr bildediagnostisk behandling ved bruk av vanlig røntgen, CT, MR og ultralyd. 

Ekspedisjon/telefon betjent kl 08 - 15 i ukedagene.

Kveldsåpent noen dager i uken:
Røntgen poliklinikk:
man 0800-1700, tirs 0800-2130, ons 0800-1700, tor 0800-1500,
fre 0800-1500.

CT poliklinikk :
man 0800-2130, tirs 0800- 1500, ons 0800-2130, tors 0800-1500,
fre 0800-1500

MR poliklinikk:
man 0800-2130, tirs 0800-2130, ons 0800-2130, tors 0800-2130,
fre 0800-2130

Smittevern - hjelp oss å hindre smitte

På grunn av koronasmitten er det for tiden innført egne smittevernsregler, bl a med skallsikring av sykehuset og besøksrestriksjoner Les mer på forsiden.

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed.

Diakonhjemmet Sykehus arbeider for å forebygge spredning av bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Forekomsten av disse bakteriene er mye høyere i land utenfor Norden enn i Norge.

Du må kontakte fastlegen din før innleggelse eller poliklinisk konsultasjon, dersom du i løpet av de siste 12 månedene:

 • har arbeidet i helsetjenesten utenfor Norden
 • har fått tannbehandling utenfor Norden
 • har fått behandling på sykehus utenfor Norden
 • har fått poliklinisk kirurgisk behandling utenfor Norden
 • har kronisk eksem, sår eller hudinfeksjon og har oppholdt deg sammenhengende i mer enn seks uker utenfor Norden
 • har oppholdt deg i flyktningeleir eller barnehjem utenfor Norden
 • tidligere har vært smittet av resistent mikrobe eller bodd i samme husstand som en som er smittet av resistent mikrobe
 • har besøkt eller arbeidet i svinefarm utenfor Norge

I disse tilfellene må du be fastlegen vurdere om undersøkelse for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika er påkrevd.

Dersom undersøkelsen er nødvendig, vil denne være gratis og du skal ikke betale egenandel. Be fastlegen om å sende kopi av prøvesvaret til sykehuset.

Ved spørsmål kan du ta kontakt med din fastlege eller med sykehusets smittevernrådgiver.Sykehuskirke og Stillerom

​På Steinerud er det en sykehuskirke og et stillerom som alltid er åpne. Her er du velkommen til en rolig stund. Spør gjerne i resepsjonen om hvor du finner disse rommene. Det er også et stillerom i hovedbygningen på Vinderen som er tilgjengelig for alle.

I kapellet* kan prestene tilby båreandakter i forbindelse med overføring til begravelses-/bisettelsessted.

*ligger ved nordvestre hjørne av sykehuset, der Diakonveien og Reidar Kobros vei møtes.

Tolketjeneste

​Sykehus har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov kan du ringe sykehuset og be om at det bestilles tolk. Tolketjenesten er gratis for pasienten. Du kan ha rett til tolk selv om du snakker norsk til daglig.

 • Bare en kvalifisert tolk skal brukes som tolk.
 • Barn eller andre familiemedlemmer skal ikke brukes som tolk.
 • Helsepersonell har plikt til å vurdere om det er behov for tolk.
 • Helsepersonell har plikt til å gi helsehjelp på en forsvarlig måte og sikre at det er god informasjon og kommunikasjon.
 • Hvis du har begrensede norskkunnskaper kan det hende at det er behov for tolk for å sikre at alt som blir sagt blir forstått.
 • Hvis du ikke kan møte til avtalt time, må du avbestille senest 24 timer i forveien. Hvis ikke, må du likevel betale for konsultasjonen. Det er særlig viktig å huske på dette når tolk er bestilt.

Verdisaker

​Sykehuset tar ikke ansvar for penger og verdisaker som oppbevares på pasientrommene og er normalt ikke erstatningspliktig for pasienters eiendeler som blir ødelagt/borte. Sykehuset anbefaler derfor våre pasienter ikke å ta med verdisaker, smykker eller større pengebeløp. Personlige eiendeler oppbevares på eget ansvar under sykehusoppholdet med mindre det deponeres i sykehusets forvaring.

Videokonsultasjon - brukerveiledning for pasienter

​Til deg som er tilbudt videokonferanse med en behandler på Diakonhjemmet Sykehus. Følg instruksjonen via lenken under for å koble deg opp.

Videokonsultasjon - brukerveiledning for pasienter


Artrosehttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/artroseArtroseAArtroseArtroseArtroseArtrose
Bekhterev og andre spondyloartritterhttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/bekhterev-og-andre-spondyloartritterBekhterev og andre spondyloartritterBBekhterev og andre spondyloartritterBekhterev og andre spondyloartritterBekhterev og andre spondyloartritterBekhterev og andre spondyloartritter
Benskjørhet - Bentetthetsmålinghttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/maling-av-bentettehetBenskjørhet - BentetthetsmålingBBeinskjørhet - Beintetthetsmåling (DXA)Beinskjørhet - Beintetthetsmåling (DXA)Beinskjørhet - Beintetthetsmåling (DXA)Beinskjørhet - Beintetthetsmåling (DXA)
Fibromyalgihttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/fibromyalgiFibromyalgiFFibromyalgiFibromyalgiFibromyalgiFibromyalgi
Psoriasisartritthttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/psoriasisartrittPsoriasisartrittPPsoriasisartrittPsoriasisartrittPsoriasisartrittPsoriasisartritt
Reaktiv artritthttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/reaktiv-artrittReaktiv artrittRReaktiv artrittReaktiv artrittReaktiv artrittReaktiv artritt
Urinsyregikthttps://diakonhjemmetsykehus.no/behandlinger/urinsyregiktUrinsyregiktUUrinsyregiktUrinsyregiktUrinsyregiktUrinsyregikt

Arrangementer

 • Fibromyalgi og muskelsmerter

  Hensikten med undervisningen er å gi deg som har kroniske muskelsmerter/fibromyalgi økt kunnskap og forståelse om hva langvarige muskelsmerter og fibromyalgi er, samt om smerter og mestring.

 • Revmaskolen - Å leve med revmatisk sykdom

  Revmaskolen er et tilbud til deg som har en forholdsvis nyoppdaget leddgikt, psoriasisartritt eller Bechterews sykdom. Undervisningen kan også være nyttig for deg som har hatt sykdommen over tid. Pårørende er også velkomne til å delta.

Revmatologisk sengeposthttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/revmatologisk-avdeling/revmatologisk-sengepostRevmatologisk sengepost
Senter for ortopedi og revmatologi (SOR)https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/revmatologisk-avdeling/senter-for-ortopedi-og-revmatologi-sorSenter for ortopedi og revmatologi (SOR)

Fant du det du lette etter?