Revmatologisk sengepost

Revmatologisk sengepost består av et døgntilbud, et dagtilbud og en infusjonsvirksomhet. Til sengeposten kommer pasienter til utredning, eller for å få behandling for sin revmatiske sykdom. Vi har seks senger på sengeposten, og pasienter som kommer til oss kommer enten på døgnopphold med overnatting, eller dagopphold.

Fant du det du lette etter?