200 000 analyser i 2019

Avdelingssjef Dag Solberg er stolt over at Senter for psykofarmakologi har utført over 200 000 analyser innen utgangen av 2019.

Senter for psykofarmakologi har siden starten i år 2000 hatt et stadig økende antall legemiddelanalyser og farmakogenetiske analyser. I 2019 blir det rekord. Da har avdelingen utført over 200 000 analyser innen ett kalenderår!

Torsdag 12. desember ble milepælen feiret med kake på Vinderen. Avdelingssjef Dag Solberg er stolt av avdelingen. – Dette hadde ikke vært mulig uten innsatsen til hver og en av de som jobber her. Det er viktig å feire slike store begivenheter og være stolte av det vi har fått til, sier Solberg.

Avdelingen analyseres like mange prøver per dag nå som det ble analyserte per år da laboratoriet startet opp for 20 år siden. - Dette har vært mulig fordi det har vært en enorm faglig og teknisk utvikling. Den viktigste faktoren er likevel menneskene som jobber her, som stadig har utvidet analyserepertoaret og tatt i bruk nye instrumenter og metoder, sier avdelingssjefen.

Måling av legemiddel i serum og av gener som styrer legemiddelomsetningen er blitt et viktig verktøy for å gi best mulig behandling til pasienter med psykiske lidelser. - Økt bruk av psykofarmakologiske analyser viser at vi har tillit blant våre rekvirenter. Veksten er et resultat av at legene er fornøyde med svar og rådgivning fra oss. Vi anstrenger oss hver dag for å levere resultater med høy faglig kvalitet, avslutter Solberg.