Bedre psykosebehandling med gentest

15.4 publiserte Lancet Psychiatry en studie fra Senter for psykofarmakologi som viser at behandling med psykosemedisinene risperidon (Risperdal) og aripiprazol (Abilify), årlig brukt av 15 000 nordmenn, kan bedres med en enkel gentest. Minst en av fire behandlingsavbrudd kan unngås hvis gentesten utføres når medisineringen starter.

Samme medisindose=ulik virkning​

Risperdal og Abilify brukes hovedsakelig i behandling av schizofreni, men også ved andre psykoselidelser. Hos ulike pasienter som bruker samme medisindose varierer nivået i kroppen mer enn 10 ganger. Dette medfører store forskjeller i toleranse og effekt fra person til person, og gentesten som studien har undersøkt, kan påvise dette i forkant og dermed brukes for å persontilpasse doseringen ved oppstart av medisinene.

Les studien her:   Effect of  CYP2D6 genotype on exposure and efficacy of risperidone and aripiprazole: a retrospective, cohort study

Forebygger bivirkninger og medisinbytte

Schizofreni er en alvorlig lidelse som hos de fleste krever livslang behandling. For mange innebærer dette kronisk bruk av medisiner. En del opplever mange plagsomme og til dels alvorlige bivirkninger, som gjør at de må slutte på eller bytte medisin. Dette er belastende, men kan altså forebygges hvis det utføres en gentest for å persontilpasse behandlingen. Kostnaden ved en gentest er drøyt 1000 kroner, og kan benyttes som grunnlag medisinvalg innen psykiatri og også andre områder gjennom hele livet.

Informasjonen fra gentesten kan lagres i Kjernejournalen, slik at legene kan benytte den når de forskriver nye medisiner.

Behandlingssvikt også for medisin mot angst og depresjon

Tidligere har Molden og kolleger vist at behandling med Cipralex, Norges mest brukte medisin mot angst og depresjon, svikter tre ganger så ofte hos pasienter med medfødt rask eller treg nedbrytningshastighet av medisinen. Denne studien ble publisert i American Journal of Psychiatry i 2018 og bredt omtalt også i norske medier. Denne studien kan leses her.