Kristine Hole har disputert

Kristine Hole ved Senter for psykofarmakologi disputerte 27. mars. Hole har studert en blodmarkør med potensial til å kunne predikere dosebehov av en rekke ulike legemidler. Prøveforelesningen omhandlet hvordan infeksjoner og inflammasjon påvirker legemiddelnedbrytning, noe som for eksempel er relevant for pasienter med reumatologisk sykdom.

På bilde ser vi Kristine Hole sammen med bedømmelseskomiteen som fra venstre bestod av professor Uwe Fuhr (Universitetssykehuset i Køln, Tyskland), Forsker, PhD,Hanna Nylén (RISE Research Institute, Sverige) og professor Rigmor Solberg, Farmasøytisk institutt (t.h. på bilde).


PhD-graden har tittelen “4ß-Hydroxycholesterol as biomarker for variation in CYP3A activity”. Oppgitt tema for hennes prøveforelesning var: “The effect of inflammation on expression and activity of cytochrome P450 enzymes in humans - Concerns for drug treatment?” 


Stor variasjon i nedbryting av legemidler


Å forklare variasjon i nedbryting av legemidler står sentralt i forskningen ved Senter for psykofarmakologi. Kristine Hole har studert individuell variasjon i nedbryting av legemidler via CYP3A-enzymer. Ved å studere en biomarkør for CYP3A4 i blodet, 4β-hydroksykolesterol, ble det funnet at legemiddelinteraksjoner er den viktigste årsaken til variasjon i CYP3A-metabolisme. Noen epilepsimedisiner øker CYP3A-metabolismen inntil 10 ganger, og kan dermed resultere i terapisvikt av andre legemidler. Et uventet funn var at undervektige kan trenge større legemiddeldoser enn normalvektige. Pasienter med kronisk nyresvikt hadde redusert CYP3A-metabolisme, men metabolismen normaliserte seg etter nyretransplantasjon.