Nye analyser: Brekspiprazol (Rxulti) og kariprazin (Reagila)

To nye antipsykotiske legemidler, brekspiprazol og kariprazin, er nylig markedsført i Norge. Vi har utviklet metode for analyse av disse legemidlene i serum.


To nye antipsykotiske legemidler, brekspiprazol og kariprazin, er nylig markedsført. Disse har nå også fått innvilget forhåndsgodkjent refusjon. Begge preparatene er partielle dopaminagonister, og har dermed lignende virkningsmekanisme som aripiprazol (Abilify).

Vi har utviklet metode for analyse av brekspiprazol og kariprazin i serum. I likhet med andre antipsykotika utføres analysene daglig, og svartiden er vanligvis innen 3 virkedager. Prøven skal tas på rør uten tilsetning, 12-24 timer etter siste dose.

Både brekspiprazol og kariprazin har individuell variasjon i serumkonsentrasjon. Brekspiprazol har metabolisme som er avhengig av CYP2D6, og preparatomtalen har doseringsanbefaling basert på CYP2D6 genotype. For kariprazin analyserer også to aktive metabolitter, og vi utgir da en totalkonsentrasjon. Lang halveringstid gjør at steady state for dette preparatet først oppnås 3-4 uker etter oppstart/doseendring.


Fant du det du lette etter?