Stor interesse for å lære om legemidler ved bipolar lidelse

For 15. gang inviterer Senter for psykofarmakologi på Diakonhjemmet til seminar om legemiddelbehandling. 250, hovedsakelig leger og psykiatere, fikk plass, flere sto på venteliste. I tillegg til en innføring i grunnleggende farmakologiske prinsipper, er tema for i år stemningsstabiliserende legemidler.

Stor interesse for å lære om legemidler ved bipolar lidelse

Interessen for disse årlige seminarene har vært jevnt stor og også økende. Temaene har vært varierte og engasjerende, det tyder den økende interessen fra fagfolk i psykiatrien på.

Det er avdelingens egne ansatte som står for foredragene. Disse omhandlet både generell grunnleggende teori om farmakologiske prinsipper, samt mange og ulike aspekter ved bruk av stemningsstabiliserende legemidler.

Teoretiske og kliniske problemstillinger

Leger som arbeider innen psykiatri, allmennmedisin, indremedisin, geriatri, rus- og avhengighetsmedisin, barne- og ungdomspsykiatri, klinisk farmakologi og annet helsepersonell inviteres til dette kurset.

- Målet er at deltagerne skal få mer kunnskap om betydningen av farmakologisk variasjon og interaksjoner ved bruk av psykofarmaka med spesiell vekt på bruk av legemidler ved bipolar lidelse, sier kursleder Narum. Programmet er preget av både teoretiske og kliniske problemstillinger og analyser.