Poliklinikken Raskere tilbake

Mer enn hver tredje person vil i løpet av livet oppleve en depresjon eller en angstlidelse. Poliklinikken Raskere tilbake tilbyr behandling av depresjon og angstlidelser for personer som er i ferd med å miste tilknytning til arbeidslivet, enten de er sykemeldt eller står i fare for å bli det.

Mer om oss

Poliklinikken Raskere tilbake

Om oss

Vi er et tverrfaglig team bestående av psykologer, psykiatere og psykiatriske sykepleiere som gir psykologisk behandling, hovedsakelig i form av jobbfokusert kognitiv terapi. Det drives kontinuerlig forskning på behandlingen for å kunne videreutvikle og stadig forbedre tilbudet til våre brukere.

Behandling

Behandlingen ved Poliklinikken Raskere tilbake er basert på kognitiv terapi. Det er en godt dokumentert terapiform ved psykiske helseproblemer og stressbelastninger, som fremheves i nasjonale retningslinjer for behandling. Behandlingen tar form av et aktivt samarbeid mellom pasienten og terapeuten, hovedsakelig rettet inn mot hvordan problemene fremtrer i pasientens hverdag her og nå. Pasientens opplevelse av situasjonen og pasientens behov står i sentrum. Det er tre sentrale mål: Få kontroll over problemer, forstå hva som har bidratt til å opprettholde dem, og finne metoder som kan brukes for å forebygge nye problemer.

Vi legger vekt på mestring av depressive plager, angstplager og søvnproblemer. Samtidig snakker vi om håndtering av situasjonen på jobb. For den som er sykmeldt vil muligheten for en gradvis retur til arbeid være et viktig tema. Behandlingen strekker seg vanligvis opp mot 8–12 timer.

Sentrale elementer i behandlingen

 • God informasjon om angst og depresjon, og normalisering av reaksjoner og følelser.
 • Innsikt i sammenhengen mellom tenkning, følelser og handlinger, med vekt på å endre hemmende og uhensiktsmessige tanke- og handlingsmønstre.
 • Tiltak for å begrense tiden som brukes til energitappende bekymring, grubling og selvkritikk.
 • Bevisstgjøring av ressurser og problemer i jobbsituasjonen, og hjelp til å holde seg i jobb eller komme tilbake til jobb.
 • Ved behov kunne trene på gode måter å kommunisere på, både på jobb og i privatlivet, og å styrke evnen til problemløsing.
 • Finne frem til aktiviteter som gir økt opplevelse av mestring og tilfredsstillelse.
 • Vekt på struktur og døgnrytme i hverdagen.
 • Råd om håndtering av søvnproblemer.
 • Forebygging av tilbakefall.

Ressursorientering

Pasienten skal kjenne seg respektert og ivaretatt, og kunne medvirke aktivt i sin egen behandling. Søkelyset rettes derfor også mot pasientens sterke sider og egenskaper, og ressurser og muligheter. Behandlingen fordrer at man er villig til å jobbe aktivt med temaene i terapien både i samtalene og mellom timene. Man vil også bli bedt om å fylle ut et selvevalueringsskjema før hver time, som vil brukes inn i behandlingen.


Informasjonsmøte for familie, pårørende og venner

Terapeutene ved Poliklinikken Raskere tilbake arrangerer regelmessig gratis informasjonsmøte for familie, pårørende og venner til pasienter ved poliklinikken. På informasjonsmøtet vil du få informasjon og nyttige innspill om blant annet:

 • Behandlingstilbudet ved poliklinikken.
 • Tiltak ved depresjon, angstlidelser og søvnproblemer.
 • Hva du som pårørende kan bidra med.
 • Hvordan du kan ivareta deg selv og dine nærmeste.

Vi er interessert i hvilke temaer du som pårørende ønsker å få belyst og hvilke spørsmål du ønsker svar på, så det er satt av tid til dialog. Du vil også kunne få informasjonshefter med tips og råd. 

Planlagte informasjonsmøter for familie, pårørende og venner:

 • Onsdag 28. oktober 2020 kl. 16.00 – 19.00 (last ned kursinformasjon via lenken under)


For mer informasjon ring oss på telefon 22029806

Jobbfokusert behandling

Jobbfokusert behandling for pasienter med angstlidelser og depresjon

Mer enn hver tredje av oss vil få en depresjon eller en angstlidelse i løpet av livet. Slike vanlige psykiske plager fører til vansker i arbeid og utdanning. Poliklinikken Raskere tilbake er en del av myndighetenes satsning på å gi god helsehjelp og redusere uønsket sykefravær.

Målgruppen

Målgruppen er personer over 18 år som har en angstlidelse eller depresjon. Tilbudet er for dem som ønsker behandling for sine psykiske plager og hjelp til å mestre jobb eller skole. Les mer via lenken under: 


Introduksjonskurs i mestring av angst og depresjonHenvisningsrutiner

For å benytte tilbudet trenger du en henvisning fra lege, men du kan gjerne henvende deg direkte til oss for mer informasjon. Tilbudet er en del av den offentlige helsetjenesten, og du betaler egenandel opp til beløpsgrensen for frikort. De som er aktuell for behandlingen vil raskt bli kalt inn til en samtale for å vurdere behandlingsbehovet. Henvisningen sendes til: Poliklinikken Raskere tilbake, Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo.


Kompetansesenter for psykisk helse og arbeid

Her finner du blant annet nyttige verktøy for arbeidsrettet behandling, inkludert behandlingsveilederen Jobbfokusert terapi ved depresjon og angstlidelser, aktuell faglitteratur og informasjon om kurs- og utdanningstilbud.Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Poliklinikken Raskere tilbake er lokalisert i Forskningsveien 7, inngang A1 (2. etg.).
Psykisk helsevern Vinderen - Diakonhjemmet Sykehus
Besøksadresse
Forskningsveien 7, 0370 Oslo(Kart)
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
Telefon
Hovednummer: 22 02 98 00 (08.00 - 15.30) Sentralbord: 22 45 15 00 (døgnåpen)

Arrangementer

Fant du det du lette etter?