HELSENORGE

Diabetes type 2

Tilbudet passer for deg som har diabetes type 2 og dine pårørende/nærstående. Kurset foregår på dagtid fordelt på 2 dager, 6 ½ time per gang.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta. 

Henvisning sendes til:
Diakonhjemmet sykehus
Medisinsk poliklinikk
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo.

I god tid før kursstart vil du motta invitasjon i posten med program og informasjon om påmelding. Pasienter betaler egenandel tilsvarende en konsultasjon på sykehuset. Frikort gjelder. Pårørende/nærstående deltar gratis.

Kurset foregår på dagtid fordelt på to dager, 6 ½ time per gang. Det er som regel 8-12 deltagere. Her møter du fagpersoner med kunnskap om diabetes 2 og en likeperson som selv har diabetes 2. Fokus i kurset er hvordan du best mulig kan mestre dagliglivets utfordringer og påvirke egen helse positivt. Kurset holdes vanligvis fire ganger i året.

Sentrale temaer:

  • Hva er diabetes 2? Årsaker, behandling og komplikasjoner
  • Legemidler ved diabetes 2
  • Kostholdets betydning
  • Aktivitet og trening, motivasjon til egentrening
  • Hvordan leve godt med diabetes 2?
Fant du det du lette etter?