HELSENORGE

Hjerneslag

Kurset passer for deg som har hatt hjerneslag og dine pårørende/nærstående. Kurset foregår på dagtid fordelt på fire dager, fire timer per gang.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning sendes til:

Diakonhjemmet sykehus
Medisinsk poliklinikk
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo.

I god tid før kursstart vil du motta invitasjon i posten med program og informasjon om påmelding. Pasienter betaler egenandel tilsvarende en konsultasjon på sykehuset. Frikort gjelder. Pårørende/nærstående deltar gratis.

Kurset foregår på dagtid fordelt på fire dager, fire timer per gang. Det er som regel 8-12 deltagere. Her møter du fagpersoner med kunnskap om hjerneslag og en likeperson som selv har hatt slag. Fokus i kurset er hvordan du best mulig kan mestre dagliglivets utfordringer og påvirke egen helse positivt. Kurset holdes vanligvis to ganger i året.

Sentrale temaer:

  • Hva er hjerneslag?
  • Bevegelse og aktivitet
  • Praktiske gjøremål / hjelpemidler
  • Kommunikasjons- og svelgevansker
  • Samliv
  • Sosiale rettigheter og muligheter
  • Mestringsstrategier
  • Kostholdets betydning
Fant du det du lette etter?