HELSENORGE

Hjertesvikt

Tilbudet passer for deg som har hjertesvikt og dine pårørende/nærstående. Kurset foregår på dagtid fordelt på to dager, seks timer per gang.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning sendes til:
Diakonhjemmet sykehus
Medisinsk poliklinikk
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo.

I god tid før kursstart vil du motta invitasjon i posten med program og informasjon om påmelding. Pasienter betaler egenandel tilsvarende en konsultasjon på sykehuset. Frikort gjelder. Pårørende/nærstående deltar gratis.

Kurset foregår på dagtid fordelt på to dager, seks timer per gang. Det er som regel 8-12 deltagere. Her møter du fagpersoner med kunnskap om hjertesvikt og en likeperson som selv har hjertesvikt. Fokus i kurset er hvordan du best mulig kan mestre dagliglivets utfordringer og påvirke egen helse positivt. Kurset holdes vanligvis to ganger i året.

Sentrale temaer:

  • Hva er hjertesvikt? Årsaker, symptomer, utredning og behandling
  • Legemidler ved hjertesvikt
  • Hjertesykdom og psykisk helse. Hvordan leve med hjertesvikt
  • Fysisk aktivitet
  • Daglige gjøremål. Forventninger og prioriteringer
  • Kosthold ved hjertesvikt
Fant du det du lette etter?