Irritabel tarmsyndrom (IBS)

Tilbudet passer for deg som har irritabel tarmsyndrom og dine pårørende/nærstående. Kurset foregår på dagtid fordelt på tre dager, ca. seks timer per gang.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning sendes til: Diakonhjemmet Sykehus, Medisinsk poliklinikk, Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo.

I god tid før kursstart vil du motta invitasjon i posten med program og informasjon om påmelding. Pasienter betaler spesialisttakst (det samme som en poliklinisk konsultasjon) for hele kurset. Ingen egenandel ved frikort. Pårørende deltar gratis.


Om tilbudet: Kurset foregår på dagtid fordelt på tre dager, ca. 6 timer hver dag. En uke mellom de to første dagene. Oppfølgingsdag 6-8 uker senere. Det er som regel 8-12 deltagere. Her møter du et tverrfaglig team bestående av lege, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut og farmasøyt.  Fokus i kurset er hvordan du best mulig kan mestre dagliglivets utfordringer og påvirke egen helse positivt. Kurset holdes vanligvis fire ganger i året.

Sentrale temaer: 

  • Hva er IBS? Diagnostikk og behandling
  • Hvordan leve med IBS i hverdagen?
  • Følelsesmessige reaksjoner og ulike mestringsstrategier
  • Hvilken betydning har kostholdet ved IBS?
  • Hvordan kan fysisk aktivitet og trening påvirke IBS?


Fant du det du lette etter?