HELSENORGE

Irritabel tarmsyndrom (IBS)

Tilbudet passer for deg som har irritabel tarmsyndrom og dine pårørende/nærstående. Kurset foregår på dagtid fordelt på tre dager, ca. seks timer per gang.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning sendes til: Diakonhjemmet Sykehus, Medisinsk poliklinikk, Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo.

I god tid før kursstart vil du motta invitasjon i posten med program og informasjon om påmelding. Pasienter betaler spesialisttakst (det samme som en poliklinisk konsultasjon) for hele kurset. Ingen egenandel ved frikort. Pårørende deltar gratis.

Kriterier for henvisning

Pasienten skal oppfylle Roma IV diagnostiske kriterier for irritabel tarmsyndrom, dvs:

 • Tilbakevendende magesmerter gjennomsnittlig minst 1 dag per uke siste 3 måneder og som i tillegg er assosiert med 2 eller flere av følgende kriterier: 
  • Relatert til defekasjon
  • Assosiert med endring i avføringshyppighet
  • Assosiert med endring i avføringens form (utseende)
 • Kriteriene må være oppfylt de siste 3 måneder og symptomene må ha begynt minst 6 måneder før diagnosen stilles.
 • Pasienten skal ikke samtidig ha annen mage-tarmsykdom, som inflammatorisk tarmsykdom (Crohns sykdom, ulcerøs kolitt) eller cøliaki (også velbehandlet).

 • Pasienten må være adekvat utredet med tanke på alvorlig mage-tarmsykdom, spesielt ved røde flagg som for eksempel blod i avføringen/blødning fra tarm, anemi, uforklarlig vekttap, feber av ukjent årsak og forekomst av tykktarmskreft i familien.  

Pasienten må selv ønske behandlingen og føle seg klar for å ta grep som kan gi endring. 

Om tilbudet: Kurset foregår på dagtid fordelt på tre dager, ca. 6 timer hver dag. En uke mellom de to første dagene. Oppfølgingsdag 6-8 uker senere. Det er som regel 8-12 deltagere. Her møter du et tverrfaglig team bestående av lege, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut og farmasøyt.  Fokus i kurset er hvordan du best mulig kan mestre dagliglivets utfordringer og påvirke egen helse positivt. Kurset holdes vanligvis fire ganger i året.

Sentrale temaer: 

 • Hva er IBS? Diagnostikk og behandling
 • Hvordan leve med IBS i hverdagen?
 • Følelsesmessige reaksjoner og ulike mestringsstrategier
 • Hvilken betydning har kostholdet ved IBS?
 • Hvordan kan fysisk aktivitet og trening påvirke IBS?
Fant du det du lette etter?