Kransåresykdom


Kurset passer for deg som har hatt hjerteinfarkt eller angina pectoris («hjertekrampe»), og som enten er behandlet med utblokking, hjerteoperasjon eller som kun er medikamentelt behandlet. Tilbudet er også for dine pårørende/nærstående.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning sendes til:
Diakonhjemmet Sykehus 
Medisinsk poliklinikk 
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo.

I god tid før kursstart vil du motta invitasjon i posten med program og informasjon om påmelding. Pasienter betaler spesialisttakst (det samme som en poliklinisk konsultasjon) for hele kurset. Ingen egenandel ved frikort. Pårørende deltar gratis.

Kurset foregår på dagtid fordelt på to dager, seks timer per gang. Det er som regel 8-12 deltagere. Her møter du fagpersoner med kunnskap om kransåresykdom og en likeperson som selv har hatt hjerteinfarkt. Fokus i kurset er hvordan du best mulig kan mestre dagliglivets utfordringer og påvirke egen helse positivt. Kurset holdes vanligvis seks ganger i året.

Sentrale temaer:

  • Hva er kransåresykdom? Årsaker, symptomer og behandling.
  • Legemiddelbruk ved kransåresykdom
  • Kosthold
  • Fysisk aktivitet
  • Samliv og seksualitet
  • Lev godt med hjertesykdom

Fant du det du lette etter?