HELSENORGE

Livsstilsendring for personer med overvekt

Passer for deg som ønsker å oppnå bedre helse gjennom endring av livsstil. For å delta i kurset må du ha en BMI over 40, eller en BMI over 35 der du i tillegg har en diagnose som for eksempel diabetes 2, hjerte- og karsykdom og/eller revmatisk sykdom.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning sendes til:
Diakonhjemmet sykehus
Medisinsk poliklinikk
Postboks 23 Vinderen 
0319 Oslo.

I god tid før kursstart vil du motta invitasjon i posten med program og informasjon om påmelding. Deltagerne betaler spesialisttakst (det samme som en poliklinisk konsultasjon) for hele kurset. Ingen egenandel ved frikort.

Behandlingen gjennomføres i gruppe med opptil 15 deltagere og ledes av ergoterapeut, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og psykolog. Gruppen møtes til 27 halvdagssamlinger på dagtid over 3 måneder, med oppfølgingsdager i ett år. Hver samling består av fysisk aktivitet samt undervisning og samtale om endringsarbeid, kosthold og/eller fysisk aktivitet. Det er lagt opp til hjemmeoppgaver mellom samlingene. Deltagerne forplikter seg til å være med på hele opplegget. Ved behov kan fastlege skrive sykemelding for deltagelse.

Sentrale temaer:

  • Bevisstgjøring og motivasjon
  • Mentale prosesser knyttet til livsstilsendring
  • Ernæring og fysisk aktivitet
  • Gradvis vektnedgang og varig endring av vaner
Fant du det du lette etter?