Livsstyrketrening

Livsstyrketrening er et prosessorientert kursprogram der hensikten er å styrke troen på egne ressurser og muligheter. Kurset tilbys personer med revmatisk sykdom.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Dersom du er pasient ved revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, kan du melde deg på ved å kontakte oss på telefon 22451882 / 22454873

Dersom du ikke er pasient hos oss, må du ha henvisning fra lege for å delta

Henvisning sendes til: 
Diakonhjemmet Sykehus
Revmatologisk poliklinikk
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo.

Når henvisningen er mottatt, sender vi deg et brev med mer informasjon. Etter kurset sendes en bekreftelse til henvisende lege på at du har deltatt.

Betaling: Spesialisttakst (det samme som en poliklinisk konsultasjon) for hele kurset. Ingen egenandel ved frikort

Undervisningen foregår i gruppe med 8 – 12 deltagere. I kurset brukes oppmerksomhetstrening – også mellom samlingene, kreative metoder som for eksempel bruk av form og farge eller bevegelse, korte forelesninger og veiledning. Kurset arrangeres på dagtid og strekker seg over 11 ganger. Samling 1-10 er fordelt over 4 – 5 måneder, mens samling 11 gjennomføres et halvt år etter samling 10. 

Gjennom kurset får du muligheten til å:

 • Oppdage styrken i deg selv
 • Innarbeide og trene på ulike mestringsstrategier
 • Trene på å være oppmerksomt tilstede
 • Trene på å ta styring i eget liv
 • Bli mer oppmerksom på egne handlingsmønstre, både de som kan opprettholde og de som kan hemme ivaretagelse av egen helse
 • Dele egne erfaringer og lytte til andre
 • Bli mer bevisst i forhold til de ulike temaene i programmet 

Sentrale temaer:

 • Hvis kroppen kunne snakke……
 • Hvem er jeg?
 • Hvem er jeg i forhold til andre? – om relasjoner
 • Hva er viktig for meg nå? - om verdier
 • Hva trenger jeg? – om å kjenne og sette egne grenser
 • Å romme hele meg – om sterke og svake sider
 • Følelser knyttet til å være syk
 • Sorg og tap
 • Stress og stressmestring
 • Ressurser og muligheter
Fant du det du lette etter?