HELSENORGE

Mestring av søvnproblemer – behandling i gruppe

På kurset lærer du verktøy basert på kognitiv terapi som hjelper deg til å mestre søvnplager og bekymringstanker som gjerne følger med. Du får kunnskap om søvnproblemer og hvordan man kan jobbe systematisk for å etablere gode søvnvaner.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha en somatisk (fysisk) diagnose for å delta på kurset. Henvisning sendes til:

Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet Sykehus, Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo . For mer informasjon se kontaktinfo nede på siden.


 

Sentrele temaer

  • Hvordan forstå søvnproblemer?
  • En kognitiv tilnærming til søvnproblemer
  • Kartlegging av søvnmønster: søvndagbok og søvnhygiene
  • Stimuluskontroll, vaner og vaneendring
  • Mentale strategier: Hvordan forholde seg til kvernetanker, bekymring og grubling?

Kurset er utviklet, gjennomføres og evalueres i et samarbeid mellom helsepersonell og likeperson som selv har erfaring med søvnproblemer. Kurset går over syv samlinger, to timer hver gang. Deltagerne gjør hjemmeoppgaver mellom hver samling. Kursledere er psykologer ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken. Likeperson vil også være tilstede.

 

Søvnproblemer - informasjon og arbeidsbøker til pasienter og pårørende

Om søvnproblemer

Mellom 10 og 15 prosent av befolkningen har alvorlige og langvarige søvnproblemer i form av insomni (søvnløshet). Noen opplever for tidlig oppvåkning mens andre har problemer med å sovne inn for natten, eller de våkner om og om igjen. Når natten stjeler krefter heller enn å gi, er en stor kilde til energi borte. 

Årsaker

Det er vanlig å skille mellom utløsende og opprettholdende årsaker. Utløsende årsaker til søvnvansker kan være belastninger, sykdom og smerter, eller dårlige søvnvaner, for eksempel å snu døgnet. Vedlikeholdende årsaker bidrar til at søvnproblemene ikke avtar, selv om den utløsende årsaken, for eksempel spedbarn med kolikk eller en konflikt på arbeidsplassen, ikke lenger er aktuell. En viktig vedlikeholdende faktor er at man utvikler negative forventninger til natten. Det er lett å bli frustrert og bekymret, og oppleve at man ikke lenger har kontroll over problemene. Jo mer man anstrenger seg for å sove, desto vanskeligere kan det bli. Bekymring for ikke å få sove er altså et sentralt problem.

Kognitiv atferdsterapi og arbeidsbøker

Kognitiv atferdsterapi er anbefalt av helsemyndighetene som behandling av insomni, og har god vitenskapelig dokumentasjon. Tiltakene baseres på flere supplerende tilnærminger, som søvnhygiene, stimuluskontroll, søvnrestriksjon og mentale strategier. De bygger på kartlegging av problemene og registrering av søvnen, der en søvndagbok fylles ut hver morgen. Du kan her lese om hvordan behandlingen konkret legges opp. 

Det er laget en arbeidsbok for pasienter i individuell behandling og en tilsvarende arbeidsbok for pasienter i behandling i gruppe. Dessuten er det laget en veileder for behandlere. Bøkene er tilgjengelig via lenkene under:

Arbeidsbok for pasienter i individuell behandling

Arbeidsbok for pasienter i behandling i gruppe

Veileder for behandlere.

Videobasert selvhjelp ved søvnproblemer

Med støtte fra Stiftelsen Dam har psykolog Magnus Nordmo laget et selvhjelpskurs basert på kognitiv terapi for mestring av søvnproblemer. Det anbefales å se alle videoene i rekkefølge, for du finner grunnleggende informasjon i de første filmene.

Mareritt

Noen mennesker plages av tilbakevendende mareritt, og har utviklet søvnproblemer på grunn av det. Via lenken under finner du en beskrivelse av metoder for å vinne kontroll over marerittene. 

Behandling av mareritt

Fant du det du lette etter?