HELSENORGE

Mestring av stressbelastning – behandling i gruppe (avlyst)

Dette gruppetilbudet er avlyst og det er ikke fastsatt ny oppstartsdato.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning fra lege/fastlege og må ha en somatisk (fysisk) diagnose for å delta på kurset. Informasjon om somatisk diagnose må fremkomme i henvisningen som sendes til:
Diakonhjemmet sykehus
Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken v/ Ingrid Hyldmo
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Om kurset

Kurset går over 5 samlinger, 1,5 timer hver gang, i gruppe på inntil 12 deltagere. Det er hjemmeoppgaver mellom hver samling. Kursleder er psykolog ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken. Likeperson, en som selv har deltatt på kurset tidligere, vil også være tilstede. Du lærer å forstå stress og får ulike verktøy for å håndtere stress. Du får undervisning og praktiske øvelser, og vi utveksler erfaringer. Før kursoppstart får du en samtale med kursleder.

Sentrale temaer

  • Hvordan forstår vi stress?
  • Fysiske strategier for å regulere stress
  • Hva er Biofeedback og hvordan kan vi benytte dette i regulering av stress
  • Mentale strategier for å regulere stress
  • Selvledelse
  • Livskvalitet og psykologiske grunnbehov 

Praktisk informasjon

  • Påmelding: Henvisning fra lege sendes til: Diakonhjemmet sykehus, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Boks 23 Vinderen, 0319 Oslo. Informasjon om somatisk diagnose må fremkomme i henvisningen.
  • Kontaktinformasjon: Psykologspesialist Ingrid Hyldmo, ingrid.hyldmo@diakonsyk.no, mobil: 91 91 16 64.
  • Kurssted: Lærings- og mestringssenteret, Diakonhjemmet bibliotek og læringssenter, 4.etg. Diakonveien 18 (vis-a-vis sykehusets hovedinngang).
  • Kursavgift: Deltagerne betaler spesialisttakst (det samme som en poliklinisk konsultasjon) for hele kurset. Ingen egenandel ved frikort.                                                                             


Fant du det du lette etter?