Søvnvansker - mestring av søvnvansker og behandling av insomni

Kurset er et behandlingsopplegg i gruppe på inntil 16 deltakere. Det retter seg mot deg som har en fysisk sykdom og søvnproblemer. Kurset går over 7 dager á 2 timer.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset er åpent for alle som har somatisk sykdom, og henvisning sendes til:

Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet Sykehus, Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo . For mer informasjon se kontaktinfo nede på siden.


På kurset lærer du verktøy basert på kognitiv terapi som hjelper deg til å mestre søvnplager og bekymringstanker som gjerne følger med. Du får kunnskap om søvnproblemer og hvordan man kan jobbe systematisk for å etablere gode søvnvaner, samt mentale teknikker for å håndtere grubling og bekymring knyttet til søvnproblemene. Sentrale temaer:

  • Hvordan forstå søvnproblemer?
  • En kognitiv tilnærming til søvnproblemer
  • Kartlegging av søvnmønster: søvndagbok og søvnhygiene
  • Stimuluskontroll, vaner og vaneendring
  • Mentale strategier: Hvordan forholde seg til kvernetanker, bekymring og grubling?

Kurset er utviklet, gjennomføres og evalueres i et samarbeid mellom helsepersonell og likeperson som selv har erfaring med søvnproblemer. Kurset går over syv samlinger, to timer hver gang. Deltagerne gjør hjemmeoppgaver mellom hver samling. Kursledere er psykologer ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken. Likeperson vil også være tilstede


Fant du det du lette etter?